«Boa Jarl»
«Boa Jarl»

Boa Offshore auka resultatet betrakteleg

Aukande oljeprisar og etterspurnad i offshore vind er årsaka.

Publisert

Boa Offshore, som er morselskapet til Boa Offshore Group, sine årsresultat for 2022 er komne.  Dei hadde i 2022 ei omstening på 1,1 milliardar kroner mot 844 millionar i 2021. Driftsresultatet var 651,2 millionar norske kroner, mot 76 millionar kroner i 2021. 

I årsmeldinga skriv dei at selskapa i konsernet er utsett for valutaendringar, då selskapet sin inntening og langsiktig finansiering er i utanlands valuta. Men risikoen er begrensa då operasjonskostnadane er i same valuta. 

Selskapet ser vidare mot nye konraktar og avtalar for å minska risikoen. 31. desember 2022 hadde dei reneteberande gjeld på 1,57 milliardar kroner der 278 millionar av dei med “non-cash PIK intrest” , som tyder at ein kan betala i varer og tenester istaden for peng, medan 392 millionar kroner er med fast rente.

Bli abonnent hos Skipsrevyen.no

For å få tilgang til dette innholdet trenger du et abonnement med Skipsrevyen.no Pluss-saker inkludert.

Bli abonnent og les denne og mange andre pluss-saker.
Min side

Kjøp abonnement i vår nettbutikk her

Nettbutikk