Roy Arild Fjellstad, sales manager for marine and industry at PTG

Bidrar til bedre kvalitet og redusert svinn

- Våre løsninger skal bidra til bedre kvalitet og redusert svinn gjennom hele kjølekjeden. Ved bruk av naturlige kuldemedier og redusert energiforbruk bidrar våre systemer også til bedre klima og økt lønnsomhet, sier Roy Arild Fjellstad, salgssjef for marine og industri i PTG.

Publisert Sist oppdatert

PTG utvikler og leverer miljøvennlige kjøle., fryse- og energieffektiviserende løsninger, og er en betydelig leverandør til både dagligvarebransjen i Norge og sjømat-markedet både nasjonalt og internasjonalt.

- Vi vet at verdien på sluttproduktet øker når fisken blir nedkjølt og frosset mens den er på sitt ferskeste, og mens næringsstoffene er på topp. Løsningene våre sikrer også forbedret driftsøkonomi gjennom redusert drivstofforbruk og færre driftstimer, sier Roy Arild Fjellstad, salgssjef for marine og industri i PTG.

PTG arbeider sammen med kundene for å finne den perfekte temperaturen og løsninger som er kostnadseffektive og miljøvennlige.

Navnet PTG er hentet fra initialene til holdingsselskapet Perfect Temperature Group - og slagordet til gruppen; verdien av perfekt temperatur. PTG er resultatet av integrasjon mellom selskapene Kuldeteknisk, FriNordica, Kjøleservice Helgeland og Multi Kulde i Bodø.

- Våre løsninger skal bidra til bedre kvalitet og redusert svinn gjennom hele kjølekjeden. Ved bruk av naturlige kuldemedier og redusert energiforbruk bidrar våre systemer også til bedre klima og økt lønnsomhet, sier Fjellstad.

Satser sterkt på fiskevelferd og kvalitet

Bluewild har med «Ecofive» satset sterkt på god fiskevelferd og høy kvalitetsstandard på råstoffet.

Sentralt i verdikjeden er kjøle-og fryseløsningene om bord. PTG samarbeider med flere av de andre leverandørene, og skal blant annet sørge for perfekte temperaturer med minst mulig energiforbruk til RSW-anlegget, platefryserne, IQF-fryserne (Individually Quick Frozen) og fryselageret om bord. Frysekapasieten er på 65 tonn per døgn fordelt på 25 tonn på IQF-fryserne, og 40 tonn påplatefryserne.

- Vi sørger for å ta vare på den gode kvaliteten på fisken ved å starte kjøleprosessen så snart fisken er bløgget. SeaCo 2 ol RSW-anlegget kjøler sjøvannet i kjølerørene, og leverer også nedkjølt sjøvann til fabrikken for å unngå at fisken varmes opp igjennom prosessen.Fisken føres levende fra trålen gjennom et rørsystem under vannlinjen til vannfylte mottakstanker. Der restitueres fisken, og holdes levende før den elektrobedøves og bløgges. Deretter blir fisken ført videre gjennom kjølerør som gir lavere temperatur på fisken, og bidrar dermed til raskere innfrysing, forklarer Fjellstad.

Hver filet blir raskt fryst ned - og restråstoffet bevares

Fisken holdes nedkjølt gjennom hele prosessen, og fryses hurtig ned til minus 35 grader med SuperFreez-einnfrysingsanlegget etter at den er ferdig prosessert i fabrikken om bord. IQF-frysere sørger for at én og én filet blir raskt frosset ned.

Restråstoffet skal også bevares på en best mulig måte, og fryses inn i platefrysere med automatisk bunntømming.

- Med hurtig innfrysning, og fryselager med kalde temperaturer vil Bluewild kunne bevare den ferske og gode kvaliteten på fisken fra den hales om bord til den ligger på fatet til forbrukeren, sier Fjellstad.

Når fisken fryses ned raskt dannes det mindre iskrystaller enn når den fryser sakte. Større iskrystaller skader celler og vevsfibre, derfor reduserer rask innfrysing og lav frysetemperatur cellesprengning i fryseprosessen og ved opptining.

Naturlige kuldemedier

Både SeaCool RSW-anlegg og SuperFreeze fryseanlegget benytter det naturlige kuldemediet CO 2 .

- CO 2 er et naturlig, robust, veltestet og miljøvennlig kuldemedium både i industrianlegg på land og om bord i fiskebåter, sier Fjellstad.

- Når det gjelder energioptimalisering så kan vi med det nye systemet til enhver tid tilpasse frysekapasiteten til kjølebehovet. Varmegjenvinning fra CO 2 -anlegg er også meget gunstig. Dermed er våre systemer med på å redusere det totale energi- og drivstofforbruket om bord. Teknologien er miljøvennlig, den er energieffektiviserende, og ikke minst bidrar den til betydelige kvalitetsforbedringer på fangsten, avslutter Fjellstad.