Echandia skal levere batterisystem til nye ferjer til Molslinjen

Echandia er valgt som leverandør av batterisystemer til to fullelektrifiserte skip til Danske Molslinjen. De to fergene skal operere på Alslinjen og Samsølinjen med start i 2024.

Publisert

Batterisystemene vil ha en samlet kapasitet på cirka 7 MWh.

Ferjene er designet av OSK-ShipTech for Molslinjen og skal bygges av Cemre Shipyard for levering i 2024.

Echandias system ble valgt basert på en lav total eierkostnad kombinert med sterke sikkerhetsfunksjoner og lav vekt. Echandias batterisystem har en høy utnyttelsesgrad av installert kapasitet, noe som resulterer i en total systemstørrelse og vekt som få konkurrerende systemer kan matche. Samtidig gir dette også et betydelig lavere karbonavtrykk totalt sett.

- Den lave totalkostnaden over levetiden i kombinasjon med produktenes høye sikkerhetsnivå og lave vekt var nøkkelfaktorer for å velge Echandia som batterileverandør. Å velge et system med lengre levetid er også helt logisk fra et bærekraftsperspektiv, sier Ole Berg-Hansen, overingeniør i Molslinjen i en pressemelding.

Fredrik Hellström, administrerende direktør i Echandia.
Fredrik Hellström, administrerende direktør i Echandia.

Den maritime verden utvikler seg nå i et raskt tempo mot løsninger med nullutslipp og stadig større fartøyer som kun kan drives av batterier. Molslinjens investeringer i elektriske passasjerferger som er ladet med energi fra vindkraft representerer et nytt paradigme for maritim elektrifisering.

Nok et gjennombrudd

Echandia har tidligere med suksess levert batterisystemer til slepebåtmarkedet og mindre passasjerferger, som i København og i Kochi, India. Kontrakten for Molslinjens nye ferger utgjør en viktig etablering for Echandia i segmentet for større RoRo- og RoPax-ferger.

- For Echandia er dette nok et gjennombrudd. Molslinjen viser vei og vi tror at mange andre operatører vil følge deres eksempel i fremtiden. For oss representerer avtalen et skritt mot å levere større passasjerferger der vekt, totalkostnad og sikkerhet er viktige aspekter, uttaler Fredrik Hellström, administrerende direktør i Echandia.

De nye skipene vil ha en kapasitet på 600 passasjerer og 188 biler og en total lengde på 116,8 meter. Skipene er klargjort for autonom seiling mellom havner, med automatisk dokking og lading ved kai. Energilageret på henholdsvis 3,1 MWh og 3,8 MWh vil være fulladet på 20-25 minutter.