Båtservice Verft`s byggnr. 570. MS «Lysdal» ble kort tid etter overlevering videresolgt

Skipsrevyen nr. 2/3-1972: Rederi A/S Lystrade, Oslo, overtok i februar sitt andre nybygg MS «Lysdal» fra Båtservice Verft, avd. Arendal. Dette var det andre av samme type skip til dette rederiet, i det søsterskipet «Lyshav» ble overlevert i oktober i fjor.

La oss først gi endel tekniske data over skipet slik det fortonet seg ved overleveringen, før det ble videresolgt og grunnen til dette,

«Lysdal» var verftets byggnr. 570 og inngår i rekken på hele 14 skip som Båtservice-gruppen bygger for norske og utenlandske rederier. Det har en dødvekttonnasje på 3000 long tons, mens bruttotonnasjen er i underkant av 1600 reg. tons, ca. 1120 NRT. Det er bygget til klasse i Det Norske Veritas + 1A1 Is og EO og i henhold til norske Skipskontrolls regler for uinnskrenket fart, unntatt tropene.

Dimensjonene er: Lengde o.a. 79,98 m. Lengde p.p. 74,50 m. Bredde 13,75 m. Dybde 6,52 m. Skroget er helsveiset og bygget  med utpreget bulbbaug, kort bakk og poop, krysserhekk med akterspeil, og overbygningen og maskinrommet er plassert akterut. Det er bygget som enkeltdekker med to lasterom og to store luker, hver betjent med en 5- og 10-tonns bom. De to lasterommene gir en samlet plass til 139 380 kubikkfot bulklast eller grain, 127 890 kubikkfot stykkgods eller bale. Skipet er såvel bulk- som stykkgodsskip, med de forskjellige muligheter for lasteføring dette gir.

Maskineriet

Fremdriftsmotoren er en NOHAB Polar type SF 112 VS-F, 12 sylindret, 4-takts dieselmotor som yter 2100 HK v/750 o/min. koblet til et vripropellanlegg. Hjelpemotorene er to svenske  dieselmotorer, hver på 180 HK v/1500 o/min. med britiske generatorer hver på 120 kVA.

Dekksmaskineriet omfatter 4 lastevinsjer og 4 toppvinsjer, hver på 5 tonn, 4 bomsvingingsvinsjer, ankerspill og capstan, alt av Hydraulikk Brattvaag fabrikat. På broen finner man Raytheon radar, gyroanlegg, ekkolodd og bunntrykkloggens indikator, Decca Navigator m.v. Radiostasjonen omfatter et rikholdig utstyr for telekommunikasjon av forskjellig slag, 100W radiotelefon komb. m/peileapparat samt VHF.

Innredningen er laget med plass for 17 personer, mens skipet seiler med 12 besetningsmedlemmer.

Kortvarig norsk liv

MS «Lyngdal» ble allerede kort etter overleveringen solgt til franske interesser via hollandsk verft. Det skal bygges om til sandsugerfartøy til produksjon av grus fra sjøbunnen. Dette er fartøytyper man i Frankrike har et meget stort behov for.

Ved det hollandske verftet var et slikt fartøy kontrahert, og man hadde der sterkt behov for et hurtig leverbart skrog. Dette hadde Rederi AS Lystrade disponibelt, og «Lysdal» ble solgt.

«Lysdal» får dekket skåret opp, luker og mannskapsinnredninger fjernet, mens vinsjer forut og akterut blir beholdt. Skipet forsynes så med en sandsugepumpe drevet av 1000 HK maskineri. Et traversanlegg vil skille gruset fra vannet og fordele grusen jevnt i rommene. Grusen kan tas fra inntil 40 m dyp, og skipet kan lastes fullt på 2,5 timer. Det stilles spesielt store krav til stabilitet for denne slags fartøyer, og såvel dette som skipets viktigste data passet for de franske og hollandske oppdragsgivere. Det ble derfor mulig å gjøre en fordelaktig forretning med skipet på meget kort tid.