Nå skal Fosenferja seile sin egen sjø

Torghatten og Kongsberg Maritime har inngått kontrakt om utvikling av et system for selvkjørende ferger på sambandet Flakk-Rørvik. Flere flaggprosjekter innen maritim automatisering på fosenferjene er underveis.

– Ferjenæringa har flere utfordringer der autonome prosesser kan være en del av løsningen, sier teknologidirektør Jan-Egil Wagnild i Torghatten.

Nå har Torghatten definert Flakk-Rørvik-sambandet som utviklingssamband for automatisering. Fergene skal være en arena for flere prosjekter innen maritim autonomi og automasjon.

– Selvkjørende ferger bidrar til å øke sikkerheten og punktligheten, redusere energiforbruket, og overta rutineoppgaver fra mannskapet – som dermed kan bruke oppmerksomheten sin på sjøen i stedet for på instrumentpanel og navigasjonskontroller. Samtidig er rekrutteringen i bransjen generelt altfor svak, og vi sliter alle med å få tak i nok folk, sier Wagnild.

Mariann Grønseth, administrerende direktør i Torghatten Midt, peker på at oppdragsgiverne i økende grad har teknologikrav i kontraktene.

– Autonome løsninger kan bidra til å øke sikkerheten og driftseffektiviteten. I tillegg kan autonomi være et naturlig steg videre for å gi mannskapet ytterligere støttesystemer for å bedre deres arbeidshverdag, sier Grønseth.

Kongsberg Maritime står klare til å starte arbeidet med å automatisere overfarten mellom Byneset og Fosen.

Fra venstre: Teknologidirektør i Torghatten, Jan-Egil Wagnild; CTO i Kongsberg Maritime, Bjørn Jalving; Chief Growth Officer i Massterly, Roger Trinterud.

– Grunnteknologien er allerede på plass hos oss, men for at den skal kunne optimaliseres og videreutvikles er vi avhengig av å rulle den ut på kommersielle fartøyer og bygge industri rundt det som kan internasjonaliseres, sier Senior Vice president Pål André Eriksen i Kongsberg Maritime. Vi er optimistiske og ser frem til at prosjektet vil gi en positiv dytt til myndighetenes arbeid med å tilpasse regelverket. Dette vil legge til rette for en smidigere utvikling av næringen i Norge, og skape nye muligheter for vekst og innovasjon også utover Norges grenser.

Teknologidirektør Wagnild i Torghatten legger vekt på at dette er et løft for hele autonomiindustrien i Norge.

– Vi har flere industrimiljøer i Norge som er helt i front internasjonalt innen maritim autonomi. Nå vil aktørene ha enda en plattform der de kan teste nye løsninger i operativ drift, og kommersialisere disse løsningene. Sambandet vil være en plattform der flere aktører også kan samarbeide. Her vil vi få en sandkasse for utvikling og testing av teknologi, som vil komme den internasjonale autonomiklyngen til gode.

– Det er supert at vi får et så viktig utviklingsprosjekt til Trøndelag, sier Frode Halvorsen, leder i Ocean Autonomy Cluster. OAC er en internasjonal teknologiklynge for maritim autonomi.

– Trondheim er fyrtårnet innen autonomi internasjonalt, med det skarpeste autonomi-miljøet i verden. Det at sambandet blir tilgjengeliggjort som utviklingsplattform for flere av klyngens medlemmer vil styrke posisjonen vår innen autonom skipsfart, og kan bidra til næringsutvikling på et område som kommer til bli enormt i årene fremover, sier Halvorsen.

– AtB vil være med å satse på maritim autonomi fremover. For oss som oppdragsgiver er slike initiativer viktig, og vil kunne være med å bidra til et stabilt og forutsigbart tilbud som også oppleves trygt for kundene i fremtiden, sier Harald Storrønning, direktør for tilbudsutvikling og mobilitet i AtB.