“Ramform Explorer”

Skifte av automasjonsutstyr

Et økende problem på de fleste av skipene i dag, er at automasjonsanleggene er foreldet. Det er problemer med å skaffe reservedeler, samt å få service. Mange har ikke lenger tid til å få utført en omfattende oppgradering av anleggene. Dokkings intervallene er økt til 3-4 år, og antall dager i dokk er redusert. Dette gjør at de må fortsette å gå med gamle systemer.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Høglund Marine Automasjon tar utfordringen
Wilhelmsen er et av rederiene som har slitt med dette og sett seg nødt til å tenke kreativt. I vinter kontaktet de automasjonsfirmaet Høglund Marine Automasjons AS, (HMA), i Tønsberg. De hadde behov for å oppgradere en av seismikk båtene de har management på. Forespørselen gjaldt MV Ramform Explorer, som ble bygget av Aker Yards på Aukra i 1995.
Båten har et dieselelektrisk anlegg, med ABB automasjonsanlegg med integrert Power Management System, og kompressorkontroll system, med ca 3000 signaler.
Det spesielle med forespørselen var at de ønsket å gjøre oppgraderingen delvis i transit og delvis under landligge. HMA tok utfordringen, og sammen begynte de å planlegge gjennomføringen.
Kriteriene var som følger: Båten skulle avslutte sitt oppdrag i Malaysia i slutten av september. Den hadde så tre dager i transit til Singapore hvor den skulle ligge ved kai i fem dager, og videre fortsette en syv dagers transit til India.
Det ble tatt en del runder med vurderinger hvor risikoen ble nøye vurdert opp imot behovet for utskifting. Eieren av fartøyet, Petro Geo Services, (PGS), var skeptisk og bekymret over eventuelle konsekvenser hvis tidsfristene ikke ble overholdt, eller hvis noe skulle gå galt under operasjonen. De driftsansvarlige for båten, Wilhelmsen, var sterkt i tvil om det eksisterende anlegget ville holde til neste dokking. De ble enige om å foreta utskiftningen.
Planlegging
Den 29. september kom fire mann til Miri i Malaysia for å gå om bord og starte forberedelser til jobben. Det var en ingeniør fra HMA og tre elektrikere fra firmaet ACEL i Ålesund. De begynte med å trekke kabler, og de startet omkobling og utskifting av styresystemet til seismikk kompressorene. Da båten ankom Singapore 4.oktober, kom ytterligere fem mann ombord, to fra HMA og tre elektrikere fra ACEL.
Båten måtte vente to dager på reia. Under disse dagene ble flere forberedelser gjort. Dørene til I/O skapene ble fjernet for å lette adkomsten, og en av de gamle operatørstasjonene ble fjernet. Alt, som ikke innvirket på driften av båten, ble gjort.
Teamet støtte så på et problem. Planen var å slå av hele systemet og skifte ut alt samtidig, og uten reguleringen av ”high tempen” på den motoren som skulle forsyne skipet med strøm forsvant. Reguleringsventilen skulle slås over i manuelt for å senke temperaturen noen grader for å hindre at den fikk for høy temp ved et lastpåsalg. Reguleringsventilen kunne IKKE kjøres manuelt, og de ble nødt til å finne andre løsninger.
To timer senere, på søndag kveld, hadde de programmert en midlertidig kontroller som kunne ta hånd om regulering av ”high tempen” på to av dieselene under omkoblingen. Signalene ble koblet over på denne, som nå regulerte uavhengig av det gamle anlegget.


Dagen etter at vi var ferdige med denne oppgraderingen, fikk vi forespørsel fra Wilhelmsen om vi hadde lyst på en litt større utfordring; å se på muligheten for å ta en tilsvarende jobb i transit fra Suez til Singapore.