West Venture i Ølensvåg. Foto:Westcon

Solid og ekspansiv – West Contractors

West Contractors AS i Ølensvåg fremviste sterke resultater i 2009, og bedriftens “’Best 2010” kampanje tyder på at Westcon ønsker å utvikle sine fortrinn videre. I en tid da nybyggredselen senket seg over verftsindustrien, må det ha vært betryggende å ha flere bein å stå på.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Vi tenker da på riggarbeider. Westcon har de siste årene vært meget aktiv innen offshore sektoren med service og vedlikehold for både semi-submersible og jack-up rigger.
Ett eksempel er riggen West Venture som forlot verftet 7. juni. Arbeidet som ble utført omfattet SPS (sandwich panel system) og oppgraderingsarbeider, inkludert skrogforsterkelser, overhaling av thrusterne, rørutskiftinger, maling av BOP (Blow Out Preventer kom plutselig på alles lepper etter Gulf of Mexico ulykken), prefabrikkering og installering av luke på rørdekk osv.
Et annet eksempel er Aker Barents som ankom verftet 21. januar for et 4-6 ukers opphold for reparasjoner og reinstallasjoner av utstyr. Riggen avgikk Ølensvåg den 25. februar.
I begynnelsen av året ferdiggjorde Westcon arbeidet på Byford Dolphin. Det innebar SPS, oppgradering av elektriske systemer og modernisering av andre systemer. Riggen ankom Westcon 17. oktober i fjor, og skulle arbeide for BP etter verkstedsoppholdet. Arbeidet på den 1974-bygde riggen var omfattende og berørte alle riggens systemer. For sikkerhets skyld ble det foretatt en Structural Inspection and Maintenance Programme for å kunne identifisere mulig materialtretthet og slitasje. Riggen fikk dessuten montert to nye kraner og diverse BP utstyr. Beboelsesområdet ble grundig utbedret, og overflatearbeid ble også gjort flere steder.
Ny riggkai
I juli opplyste bedriften at Westcon nå hadde ferdig en tredje riggkai med beliggenhet vest for de to eksisterende kaiene. Det er 20 meters vanndybde ved kaien som er 31 meter bred og 41 meter lang. Det betyr at kaien også kan brukes for skipsreparasjoner. Arbeidet med kaien er ikke fullført, men den kan tas i bruk allerede nå. Området innenfor kaien skal utjevnes og vil gi et stor lagringsområde. Dette arbeidet ventes fullfør i oktober.
Bedriftens beliggenhet er ideell for oljerigger med smult farvann og likevel lett adkomst fra Nordsjøen.
Nybygg
Skipsbyggingsvirksomheten går tilbake til midten av 1970-årene, og i dag bygger verftet flere typer offshore skip og fiskefartøyer.
De siste nybyggene som er bygget er spesialskipene «Atlantis Dweller» og «Abyss Dweller». Førstnevnte ble omtalt i SKIPSREVYEN nr. 6/2009, og sistnevnte er nå under utrustning ved verftet.
Bedriften som er privateid, hadde en omsetning i 2009 var på over 2 milliarder kroner og resultat etter skatt på 126 millioner kroner. I 2009 ble Polaris Rigg Management innkjøpt, og Vassnes Elektro ble også et heleiet West Contractor selskap.
Ifølge Dagens Næringsliv ble ikke selskapet påført tap som kunne henføres til uroen i finansmarkedene i 2009. Det heter videre at Westcon hadde 593 ansatte ved siste årsskifte hvorav 365 var tilknyttet de verftsrelaterte selskapene.