Gå til innhold
Annonse

Wilson Asa rapporterer økt inntjening og driftsresultat for 2018

Selskapet eier ved utgangen av året 89 skip som også er det høyeste i selskapets historie. Foto: Wilson
Selskapet eier ved utgangen av året 89 skip som også er det høyeste i selskapets historie. Foto: Wilson

Konsernet oppnådde i 2018 et driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på rekordhøye MEUR 46,2, en oppgang på MEUR 8,9 fra fjoråret og det beste i selskapets historie.

Annonse

Det går frem av en børsmelding.

Selskapet eier ved utgangen av året 89 skip som også er det høyeste i selskapets historie. Konsernet oppnådde brutto driftsinntekter for 2018 på MEUR 274,1 mot MEUR 264,1 i 2017. Gjennomsnittlig dagsinntjening på TC basis viste en oppgang fra EUR 3 331/dag i 2017 til EUR 3 546/dag i 2018. Lavere driftskostnader for 2018 på MEUR 102,0 ned fra MEUR 103,9 for 2017, har bidratt til resultatforbedringen.

For fjerde kvartal 2018 oppnådde konsernet brutto fraktinntekter på MEUR 71,3, som er tilsvarende som i fjerde kvartal 2017 på MEUR 71,4. Reiseavhengige kostnader økte derimot til MEUR 34,8, opp fra MEUR 31,9 for fjerde kvartal 2017. Konsernet har i samme periode oppnådd god kostnadsutvikling.

Driftskostnadene er ned fra MEUR 26,4 i fjerde kvartal 2017 til MEUR 26,1 i fjerde kvartal 2018. Konsernet leverer således et driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) i fjerde kvartal 2018 på MEUR 10,6 mot MEUR 13,2 for fjerde kvartal 2017, en nedgang på MEUR 2,6 fra samme periode i fjor, men opp MEUR 0,6 fra tredje kvartal 2018.

På bakgrunn av fornyelse av kontrakter på et høyere ratenivå for 2019 enn for 2018, kombinert med forventet stabilt kostnadsnivå fremover, er grunnlaget godt for at selskapet skal bedre driftsresultatet for 2019 i forhold til 2018.

Styret foreslår utbytte for året 2018 på NOK 0,50 pr. aksje.
 

Annonse