Gå til innhold
Annonse
Daglig leder Eirik Bøckmann, produktutvikler Erlend Vastveit og teknisk sjef Audun Yrke foran MF «Teistin» på MEST Shipyard i Tórshavn på Færøyene. Foto: Polar Films
Daglig leder Eirik Bøckmann, produktutvikler Erlend Vastveit og teknisk sjef Audun Yrke foran MF «Teistin» på MEST Shipyard i Tórshavn på Færøyene. Foto: Polar Films

I konkurranse med 2000 andre bedrifter i Europa, er Wavefoil i Trondheim tildelt 44 millioner kroner i finansiering fra EUs program for støtte til banebrytende innovasjon.

Annonse

Med midlene  skal de videreutvikle og demonstrere deres største modul med inntrekkbare baugfoiler for et skip på 100 - 200 m, samt forberede oppskalering av produksjonen.

- Midlene fra EU betyr enormt mye for oss og vil gjøre at vi får demonstrert foilmodulen vår på den størrelsen av skip der de virkelig utgjør en stor økonomisk og miljømessig gevinst. Vi vil rette en stor takk også til Innovasjon Norge som har vært til god hjelp i forbindelse med søknaden, sier CEO Eirik Bøckmann. 

I september 2019 ble den færøyske fergen MF «Teistin» verdens første skip med inntrekkbare baugfoiler fra Wavefoil AS. Etter et halvt års drift så man en reduksjon i drivstofforbruk med 9%. 

- Hvis alle egnede skip installerer våre foilmoduler vil man kunne spare 10-20 millioner tonn CO2-ekvivalenter i klimagassutslipp, uttalte Bøckmann den gang. 

Les også:
Annonse