Gå til innhold
Justisminister Tor Mikkel Wara. Foto: Gustav Erik Blaalid
Justisminister Tor Mikkel Wara. Foto: Gustav Erik Blaalid

Bodø: Justisminister Tor Mikkel Wara åpnet i dag det nye beredskapssenteret Nordlab i Bodø. – Dette er et stort steg i retning av mer og bedre koordinert beredskap, sier justisministeren.

- Jeg er stolt av å være i Bodø der de ha tatt enda et lenger skritt i retning mer samarbeid og koordinering av beredskapen. Det skal være unødvendig å først ringe til politiet, så brannvesen og til slutt ambulanse, sier Wara, og klippet den symbolsk snora som markerte Nordlab for åpnet.

Justisminister Tor Mikkel Wara åpner Nordlab i Bodø.

Nordlab skal:

  • Øve i kriseledelse i kontrollerte omgivelser med bruk av avansert simulatorteknologi.
  • Trene samvirke mellom etatene og mellom beslutningsnivåene.
  • Være knyttet opp til andre lignende simulatorer i avanserte bredbåndsnettverk, som gjør det mulig å øve over institusjons- og landegrensene.
  • Gjennomføre trening og øvinger for studenter og beredskapsledere, samt forskning på og uttesting knyttet til kriseledelse og ledelsesverktøy.
  • Ha særlig fokus på beredskap i nordområdene, og skal samarbeide tett med både beredskapsaktører og industri.

Økende aktivitet i nordområdene

- Vi ser nå at det er regulær skipstrafikk nord til 82. breddegrad, hvilket er nord for Svalbard. Dette stiller selvsagt krav til bedre beredskap, sier Tor Mikkel Wara. Regjeringene Solberg har gjennom flere rapporter og meldinger lagt vekt på å styrke norske kommersielle interesser i nordområdene, og samtidig sikre en bærekraftig og trygg utnyttelse av ressursene i regionen. En har blant annet lagt vekt på at norske fagmiljø skal være ledende innen arktisk kompetanse.

- Hvordan harmonerer dette med målene om å verne de sårbare nordområdene. Blant annet ser vi en økende skepsis til cruisetrafikk i polare områder?

- Jeg tror det er fullt mulig å ha regulær skipstrafikk i slike områder, samtidig som vi har kontroll. Det er ikke bare cruisetrafikk, men også en rekke mindre fartøy som ferdes i nordområdene. De store rederiene er lett å kontrollere i forhold til myndighetskrav, så dette er jeg ikke bekymret for, svarer Wara til Skipsrevyen.

Professor Odd Jarl Borch er en av de sentrale initiativtakerne til Nordlab. Her blir han intervjuet av lokalavisen i Bodø.
Professor Odd Jarl Borch er en av de sentrale initiativtakerne til Nordlab. Her blir han intervjuet av lokalavisen i Bodø.

Gode naboer

Et viktig samarbeid om beredskap i nordområdene skjer også i samarbeid med nabolandene i nord.

Med Nordlab har vi fått en enda bedre anledning til å styrke samarbeidet med våre naboer. Med Russland har vi etablert et fast samarbeid, og det fungerer fint, sier Wara.

- Er det aktuelt at naboene i nord er med på å finansiere kostnadene med en økt beredskap?

- Nei, vi har allerede et godt samarbeid, og vi vil redde liv uansett nasjonalitet. Uten at vi vil ha noen refusjonsordning, svarer Wara til Skipsrevyen.

Initiativtakeren

Det er professor ved Universitetet i Nord, Odd Jarl Borch som har vært initiativtaker og primus motor for etableringen av Nordlab. Selv vil han ikk ta æren for dette, men berømmer alle parter som har vært med, spesielt Nordland fylkle som har bidratt med midler.

- Nordlab er et utdaningssenter og et øvingssenter. Dette vil gjøre oss bedre rustet til å håndtere krisesituasjoner, sier han til Skipsrevyen.

Nord universitet har hatt fokus på «blå økonomi» og innovasjon i nordområdene siden starten, og har også bygd opp en betydelig kompetanse innenfor beredskap. Det tilbys flere studier innenfor ulike beredskapsområder, inklusivt master i beredskaps –og kriseledelse. Nord universitet har over flere år arrangert en nasjonal, fullskala samvirkeøvelse i samarbeid med nødetatene Øvelse Nord.