Gå til innhold
Annonse

Vil ha utslippfrie ferger mellom de nordiske landene

Statminister Erna Solberg talte til Høyres landsmøte fredag Arkivfoto: Eirin Larsen/SMK
Statminister Erna Solberg talte til Høyres landsmøte fredag Arkivfoto: Eirin Larsen/SMK

Statsminister Erna Solberg brukte mye tid av sin tale til Høyres landsmøte fredag til å snakke om hydrogen, elektrifisering til sjøs og nullutslippsfartøy. Hun kom blant annet med forslag om å gjøre fergetrafikken mellom de nordiske landene utslippsfri.

Annonse

- De siste årene har vi gått foran med elektrifisering av bilparken og bilferger. Nå står havbruk, offshoreinstallasjoner, skipsfart og annen ny industri for tur. Elektrifisering skaper jobber og kutter utslipp. Vi har et unikt utgangspunkt med regulerbar og fornybar vannkraft, som vil være ryggraden også i vårt fremtidige energisystem, sa Solberg.

Det er gått fem år siden regjeringen bidro til å etablere Grønt skipsfartsprogram, og Solberg sa at vi i dag ser et av Norges sterkeste industrimiljøer formelig bobler av initiativ, innovasjon og fremtidstro når det gjelder å utvikle og bruke lav- og nullutslippsløsninger. 

- Dette er grønn verdiskaping i praksis, sa statsministeren.

Hun kom også inn på hydrogen, og påpekte at regjeringen i sommer la frem landets første hydrogenstrategi, samtidig som de bevilget 100 millioner kroner til innovasjonsprosjekter innen hydrogen. 

- Hydrogen gir også et stort potensiale for verdiskaping i Norge. For at hydrogen skal kunne være en lav- eller utslippsfri energibærer, må det produseres med ingen eller svært lave utslipp, som ved elektrolyse av vann med ren kraft, eller fra naturgass med CO2-håndtering sa Solberg.

Hun presenterte også flere konkrete forslag som partiet vil jobbe for, der et av dem er å starte en dialog med de andre nordiske landene, med sikte på å gjøre fergetrafikken mellom de nordiske landene til en nullutslippssone. 

- Det er en lang vei å gå, men vi må starte et sted, sa Solberg.

Andre forslag hun kom med var: 

  • Høyre vil å stille krav om nullutslipp i flere fergesamband som ikke egner seg for elektrifisering. Da er hydrogen det mest aktuelle alternativet.
  • Høyre vil ta initiativ til etablering av «knutepunkt» for hydrogen i Norge. Ved disse hydrogen-knutepunktene kan det legges til rette for kollektivtrafikk, båtruter, ferger og industri som bruker hydrogen.
  • Høyre vil også identifisere transportruter hvor det kan være aktuelt med tungtransport på hydrogen, og stimulere til etablering av infrastruktur som gjør dette mulig.
  • Høyre vil foreslå å invitere oppdrettsnæringen inn i det offentlig-private samarbeidet Grønt Skipsfartsprogram. Bulkskip med nullutslipp kan også være aktuelt for oppdrettsnæringen

Hele talen kan leses her

Annonse