Gå til innhold
Annonse

«Viking Energy» blir første skip på ammoniakk

Arkivfoto: Vibeke Blich
Arkivfoto: Vibeke Blich

Eidesviks Offshore sin PSV «Viking Energy» blir verdens første utslippsfrie offshoreskip.

Annonse

Det kom frem på en pressekonferanse i Bergen torsdag. 

EU har tildelt 100 millioner kroner til et maritimt EU-prosjekt som skal installere en ammoniakkdrevet brenselcelle om bord i et skip. Gjennom prosjektet vil «Viking Energy» bli det første offshoreskipet i verden som kan seile med null utslipp.

«Viking Energy» er eid og drevet av Eidesvik og har i 17 år gått på kontrakt for Equinor. Skipet har fraktet forsyninger ut til Equinor sine innretninger, og skal fortsette å gjøre dette etter at det blir utslippsfritt. 

Administrerende direktør i Eidesvik Offshore, Jan Fredrik Meling, på pressekonferansen i Bergen torsdag. Foto: Sigbjørn Larsen
Administrerende direktør i Eidesvik Offshore, Jan Fredrik Meling, på pressekonferansen i Bergen torsdag. Foto: Sigbjørn Larsen

Prosjektet skal sørge for at «Viking Energy» får ettermontert en stor 2 MW brenselcelle drevet av grønn ammoniakk. Det nye energisystemet vil gjøre det mulig for skipet å seile på rent drivstoff i opptil 3000 timer årlig. Prosjektet vil dermed demonstrere at lengre seilaser med nullutslipp er mulig for større skip med stort kraftbehov.

Målet er også å verifisere at en stor brenselcelle kan levere all elektrisk kraft som trengs til skipssystemene om bord på en trygg og effektiv måte. Dette er første gang at en ammoniakkdrevet brenselcelle blir installert på et fartøy. En betydelig del av prosjektet vil bestå av å oppskalere en 100 kilowatts brenselcelle til 2 megawatt. Selve brenselcellen blir først testet på land i eit parallelt prosjekt, der Prototech står for utvikling og konstruksjon. Testingen vil bli utført ved katapult-senteret Sustainable Energy på Stord.

Ammoniakksystemet om bord i «Viking Energy» vil bli levert av Wärtsilä, og systemet skal installeres i slutten av 2023.

Styrker samarbeidet

ShipFC-prosjektet representerer den siste fasen i det langvarige samarbeidet mellom Eidesvik, Equinor og Wärtsilä. De tre selskapene har med suksess samarbeidet om en rekke miljøteknologiprosjekter gjennom årene, blant annet «Viking Energy» som i 2003 ble det første offshorefartøyet med LNG-drift. 

Eidesvik og Wärtsilä samarbeidet også på «Viking Lady», et annet LNG-drevet fartøy fra 2009. Gjennom installasjonen av brenselceller og marine batteri om bord, er skipet sett på som ein milepæl i omstillingen av skipsfarten.

Den norske gjødselgiganten Yara skal levere grønn ammoniakk til prosjektet, som vil bli produsert ved elektrolyse og levert til «Viking Energy» i containere for enkel og trygg tanking.

Klyngesjef i NCE Maritime Cleantech, Hege Økland sier prosjektet representerer et stort steg i rett retning i skipsfarten sin jakt på nye teknologier og drivstoff for å dekarbonisere næringen. Foto: NCE Maritime Cleantech
Klyngesjef i NCE Maritime Cleantech, Hege Økland sier prosjektet representerer et stort steg i rett retning i skipsfarten sin jakt på nye teknologier og drivstoff for å dekarbonisere næringen. Foto: NCE Maritime Cleantech

Klyngesjef i NCE Maritime Cleantech, Hege Økland, sier ShipFC representerer et stort steg i rett retning i skipsfarten sin jakt på nye teknologier og drivstoff for å dekarbonisere næringen. 

- Shippingbransjen er enig om målet om en dekarbonisering innen slutten av hundreåret, samt å oppnå et globalt kutt på 50 prosent innen 2050. I arbeidet for å nå desse målene, ser vi at interessen for nye drivstoff som ammoniakk og hydrogen øker. Ammoniakk er en energikilde som finnes i rikt monn og som lett kan lages av fornybare ressurser, noe som gjør det til ett av drivstoffene som sannsynligvis vil dekke en del av shippingnæringen sitt fremtidige energibehov.

Annonse