Gå til innhold
Kystvaktens nye skip styrker slepebåtberedskapen. Foto: Sigbjørn Larsen.

Bli med Skipsrevyen til skipssjef Knut Garnes om bord på Kystvaktens nye skip KV «Bison» . Skipet bidrar til å styrke slepebåtberedskapen i Norge, og vi deltar  på øvelsen utenfor Horten når bulkskipet “Falksund” får slepet om bord.

KV «Bison» sleper bulkskipet «Falksund» utenfor Horten. Øvelsen utenfor Horten nylig demonstrerte økt slepebåtberedskap langs kysten. Kystvakten går fra 13 til 15 skip og kan bistå ved slep dersom private aktører ikke kan ta oppdraget. KV «Jarl» og KV «Bison» ble som følge av samarbeidet en del av Kystvaktens flåte på nyåret i 2020.

Skipssjef Knut Garnes. Foto: Sigbjørn Larsen
Skipssjef Knut Garnes. Foto: Sigbjørn Larsen

Fartøyene har vært gjennom oppøving og trening, og siden begynnelsen av mars har de operert som ordinære kystvaktfartøy. KV «Bison» har en trekk-kraft på 267 bpt (bollar pull tonn). Det betyr i praksis at skipet kan slepe det som finnes av fartøyer.

Den statlige slepebåtberedskapen kommer inn dersom private aktører ikke kan ta oppdraget, og er ikke i konkurranse med private tilbydere. Kystvakten opererer imidlertid i alle deler av norske farvann og dette vil styrke slepebåtberedskapen i Norges havområder.

Hoveddata:

 • Navn: KV «Bison»  
 • Verft: NorYards Fosen A
 • Byggenummer: 83
 • Design: VS 491 CD
 • Lengde: 91 meter
 • Bredde: 22 meter
 • Tonnasje:  ca. 4.250 dwt
 • IMO-nummer:  9544413
 • Rederi: Kystvakten
 • Motor: Wärtsilä
 • Thruster: Brunvoll
 • Generator: Wärtsilä
 • Navigasjon & Kommunikasjon: Syberg 
 • Brannslukningsutstyr: Wilhelmsen Technical Solutions
 • Livbåter: Survitec
 • Bollard pull: Ca 267t

Tidligere besto den statlige slepebåtberedskapen av fire slepefartøy, to i sør og to i nord. Med det nye samarbeidet mellom Kystverket og Kystvakta er denne beredskapen nå økt til seks fartøy: kystvaktskipet KV «Harstad», tre kystvaktskip i Barentshav-klassen (KV «Bergen», KV «Sortland» og KV «Barentshav»), samt de to nye kystvaktfartøyene KV «Jarl» og KV «Bison». Alle fartøyene har minst 100 tonn slepekraft.

Kystvaktfartøyene i slepeberedskapen skal bidra til å forebygge eller redusere faren for akutt forurensing ved slep og gi annen assistanse til fartøy. Fartøyene vil i tillegg drive vanlige kystvaktoperasjoner. 

KV «Jarl» og KV «Bison» har tidligere gått i offshoredrift, men er nå tilpasset kystvaktformål. Fartøyene er innleid fra selskapet BOA Offshore, i første omgang for en femårsperiode, med mulighet  for ytterligere opsjon på fartøyene. Tilførselen av KV «Jarl» og KV «Bison» øker Kystvaktens tilstedeværelse, beredskap og operative tilgjengelighet for alle som ferdes sjøveien i norske farvann.