Gå til innhold
Annonse
Illustrasjonsfoto
Illustrasjonsfoto

Sjøfolk på norske ferger roper varsko om at de ikke kan hjelpe passasjerer ved brann eller andre ulykker.

Annonse

I en ny rapport svarer bare 3 av 10 fergeansatte at funksjonshemmede kan regne med å få hjelp i en krisesituasjon på sjøen.
Rapporten som har blitt utarbeidet av Safetec på oppdrag fra Norsk Sjøoffisersforbund, Sjømannsforbundet og LO er entydig i sin konklusjon, skjer det et nødstilfelle er du i stor grad avhengig av å redde deg selv. Særlig viser den at om du har behov for assistanse, det vil si om du er barn, eldre eller funksjonshemmet så har de fergeansatte få muligheter til å utøve nødvendig hjelp.

Morten Kveim Foto: Stiftelsen Norsk Maritimt Kompetansesenter
Morten Kveim Foto: Stiftelsen Norsk Maritimt Kompetansesenter

Ikke utrygt, men ikke trygt

- Det er ikke slik at det er utrygt å ta ferge, men det er ikke nødvendigvis trygt for alle, uttaler avdelingsleder for sikkerhet i Norsk Sjøoffisersforbund, Morten Kveim.
Andre funn i rapporten tyder på at det er særlig ferger med lav bemanning som ikke har mulighet til å ivareta sine sikkerhetsoppgaver.
En av de sjøansatte som har blitt intervjuet i forbindelse med rapporten uttaler følgende:

-Det ligger en del forutsetninger der som jeg synes er ganske hinsides, at alle - pensjonister og barn - skal komme seg igjennom en sånn sikksakk redningsstrømpe, uten problemer på den tida som er satt. Det klarer man med et idrettslag.

Rapporten er entydig i sin konklusjon. Det er for dårlige krav til bemanning og sikkerhet på norske ferger. Sjøoffisersforbundets Jens Folland mener at dette lett kan løses.
- Hadde man satt krav til sikkerhet i anbudsrundene, eller i det minste lagt større vekt på de ansattes egne betraktninger hadde ikke situasjonen vært slik uttaler han.

Annonse