Gå til innhold
Den nye hekktråleren er basert på
Den nye hekktråleren er basert på "Nortind" som ble levert i januar

Havfisk og VARD har i dag inngått kontrakt på design og bygging av en ny hekktråler. Kontraktsverdien er i underkant av 400 millioner kroner.

Fra venstre: Agnar Juvik (VARD), Torgeir Folland (VARD), Webjørn Barstad (HAVFISK) og Stein Oksnes (HAVFISK)
Fra venstre: Agnar Juvik (VARD), Torgeir Folland (VARD), Webjørn Barstad (HAVFISK) og Stein Oksnes (HAVFISK)

Intensjonen med det nye fartøyets design er å ytterligere fremme både kost- og produksjonseffektivitet om bord, og miljøvennlig operasjon av fiskefartøy heter det i en pressemelding
 

Det nye fartøyet er av VARD 8 02 design, basert på Havfisk sin hekktråler «Nordtind», som ble levert fra VARD i januar i år. «Nordtind» har et avansert skrogdesign, som gir effektiv drift både under tråling og transitt. Med et høyt fokus på god fangsthåndtering, sikkerhet for mannskap og bærekraftig operasjon, utrustes også dette fartøyet med ny og effektiv teknologi for å utføre havfiske mest mulig miljøvennlig. Fartøyet har isforsterket skrog, tilfredsstiller krav til «Silent F» notasjon for lavest mulig støy ut i sjøen under leting etter fisk, driftseffektive fremdriftssystemer og dekksutstyr, samt en moderne innredning for mannskapet om bord.
 

Med en lengde på 80 meter og en bredde på 17 meter, får tråleren installert en avansert fiskefabrikk med to separate lasterom for kjøling og frysing av fisk, samt en frysekapasitet på 80 tonn pr. døgn. Det nye fartøyet vil få en unik løsning for fangsthåndtering, med en tank for inntak og oppbevaring av levende fisk, som ivaretar fiskens velferd frem til prosessering, og gir høy kvalitet på fisken. Hode og innmat blir lagret i ensilasje tanker og levert på land, for å sikre at all biomasse av fangsten blir utnyttet.
 

Fartøyet vil bli den første hekktråleren med integrert energilagringssystem, med muligheter for både batteridrift, diesel-mekanisk og diesel-elektrisk fremdrift. Batteribanken sammen med VARD’s SeaQ Power Management System og en løsning for eksosrensing sikrer lave utslipp av CO2, NOx og støy. Systemet brukes i alle operasjoner og medfører redusert oljeforbruk både under tråling, i transitt og under lossing i havn. Utover dette har den teknologisk avanserte tråleren frekvensstyring av alle store komponenter, energieffektive LED lys og elektriske vinsjer med regenerering av energi tilknyttet batteribanken og VARD’s SeaQ Power Management System.