Gå til innhold
Annonse
Bildet viser Tromsø sentrum og kaiene, selv bropillarene og bilene oppå står tydelig i bildet.
Bildet viser Tromsø sentrum og kaiene, selv bropillarene og bilene oppå står tydelig i bildet.
Annonse

Vi har tidligere omtalt radaren fra Sea Hawk Navigation AS som den som ”ser der andre må gi tapt”.

Vi har også beskrevet teknologien bak konseptet som ”epokegjørende” for sjøsikkerheten. Nå har selskapet i tillegg erfaringer fra installasjonen ombord i hurtigruteskipet ”Nordlys” å skilte med. Overstyrmann på “Nordlys”, Finn Tore Sortland, har bare positiv erfaring med radaren.
Se de unike radarbildene under artikkelen!

Kjernen i Sea Hawk-teknologien er at radaren skal fungere 100 prosent også i regntykke og grov sjø. Nettopp under forhold hvor navigatøren er mest avhengig av radaren som navigasjonshjelpemiddel og under de forhold hvor tradisjonell radarutrustning fungerer dårligst.
Begrensningene i eksisterende radarteknologi er alminnelig kjent, – ja, de er utrolig nok også akseptert i gjeldende regelverk. Utfordringen som Sea Hawk har løst, er å eliminere problemet med uønsket støy i radarbildet uten også å fjerne kritisk informasjon.

Testet på “Nordlys”
– Dette er en radar som flere burde få prøve ut, sier overstyrmann Finn Tore Sortland til Skipsrevyen. Han har seilt som navigatør siden 1997 og har jobbet i Hurtigruten siden 2002. Ifølge han fremstår Sea Hawk’en som en unik radar, spesielt i dårlig vær.
Et eksempel på dette er Bjogna på Hustadvika, hvor man i dårlig vær ofte får problemer med å skille bøya fra ekko laget av opprotet hav rundt grunnen. – Med Sea Hawk’en så vi klart både bøya og omrisset av brytningen rundt grunnen i ruskevær, forteller han.
– Jeg har bare go’ord å si om Sea Hawk’en. Når det var mye sjøekko på den ordinære radaren, var Sea Hawk’en klar og tydelig.
I utgangspunktet er Sea Hawk-radaren en navigasjonsradar, men den vil også kunne fungere som stasjonær radar på oljeplattform, i en VTS-sentral eller på et havnekontor. Nok et anvendelsesområde er innen såkalte Homeland Security-installasjoner.

Verdifull erfaring
– Installasjonen ombord i “Nordlys” har gitt oss svært verdifull erfaring, understreker Per-Arne Isaksen, adm.dir. i Sea Hawk Navigation AS til Skipsrevyen. – Resultatene er rett og slett imponerende. Instrumentet overgår så langt det aller meste!
Isaksen forklarer at radaren “plukker opp” alt det vesentlige for navigatøren. Han undrer om ikke radaren også vil være velegnet til å detektere en person som ligger i sjøen en kilometer eller to unna?
Teknologien som gjør dette mulig vil han ikke kommentere særlig. Derimot ønsker han å fremheve selve displayet som benyttes. Det er levert av nederlandske SeaDarq og erfaringen, ifølge Isaksen, er at dette er et svært godt produkt i kombinasjon med Sea Hawk-teknologien.

Eksepsjonell detaljrikdom
I en ordinær radar skal landsiden vises med én godkjent fargestripe. – Slik er det ikke i SeaDarq displayet, forklarer Per-Arne Isaksen. – Der vises et langt bedre og mer detaljert bilde. Ved innseiling til Tromsø vises gatene og kaiene, selv bropillarene under broen står tydelig i bildet. Detaljer helt ned i garnblåser vises klart selv i dårlig sjø og på god avstand.
Isaksen poengterer at i forhold til et seismikkskip med streamere ute, vil radaren tidlig varsle om en tømmerstokk el.l. i sjøen. Dermed får man tid til å rydde leden eller dreie av og på den måten sikre slepet og spare seg for en masse ekstrakostnader. – En slik hendelse alene, vil være nok til å tjene inn Sea Hawk radaren, mener han.
Overstyrmann Finn Tore Sortland poengterer til slutt at man i Hurtigruten ønsker å råde over så gode navigasjonshjelpemidler som mulig. – Det handler om sikkerheten for våre passasjerer og skip, fastslår han. – Derfor er det interessant for oss å følge opp Sea Hawk teknologien.

For mer detaljerte bilder har vi lagt ut større utgaver her.

Annonse