Gå til innhold
Håkon Gullvik er reder og skipper om bord på M/S «Olagutt». Foto: Vibeke Blich

Håkon Gullvik er reder og skipper om bord på fiskebåten «Olagutt» fra Sortland som straks skal i gang med makrellfiske.

Navnet «Olagutt» fikk båten etter Håkons sønn Ola som i dag jobber som styrmann om bord på farens fiskebåt. 

– Da jeg begynte som fisker kjøpte jeg denne båten. Siden jeg har en sønn som heter Ola, døpte vi den om til det, sier Gullvik om sin kombinerte fiskenot- og snurrevadbåt. 

Originalt het fartøyet «Sulagutt». 

– Nå har vi tatt turen til Bergen fordi vi skal ut i Nordsjøen og fiske makrell. Vi har en kvote på 185 tonn som vi skal se om vi kan bruke kortest mulig tid på å få opp, før vi drar nordover igjen og skal begynne å fiske sild i november/desember, sier Gullvik til Skipsrevyen.

Normalt er mannskapet på  fem til seks mann, inkludert lærling, som jobber fire ukers skift.

Mest nordpå

De fisker i all hovedsak i Nord-Norge, fra Vesterålen og nord til til Finnmarkskysten og Bjørnøya i Barentshavet. På denne turen er de litt lenger sør og skal fiske makrell. De tar og turen til Møre for å fiske sild.

– Før var det i hovedsak sild og makrell vi fisket. 70 prosent av inntektene var da på pelagisk fiske. Nå er det motsatt, og vi har 70 prosent av fiskeri-inntektene på torskefiskeriet. Vi fisker med not på pelagisk og med snurrevad, på torsk, hyse og sei, forteller han.

Deler av året fisker de også torsk og hyse for levendelagring i merder. – Vi fanger torsken i snurrevad og lagrer den levende om bord og setter den i oppdrettsmerder, sier Gullvik.

Han forteller videre at dette er en praksis de har holdt på med siden 2005, og dermed er ett av fiskefartøyene som har holdt på med dertre lengst. – Det er veldig interessant og givende. I tillegg får vi bonus for hvert kilo fisk vi fisker levende får vi fiske enda en kilo.