Gå til innhold
orske sjøoffiserer er skuffet over statsbudsjettet. Alle de tre budsjettpartiene AP, SP og SV gikk til valg på å styrke nettolønnsordningen. – I stedet opplever vi at tilskuddsordningen blir klart svekket i forhold til dagens ordning, sier Sande. Foto: NSOF
orske sjøoffiserer er skuffet over statsbudsjettet. Alle de tre budsjettpartiene AP, SP og SV gikk til valg på å styrke nettolønnsordningen. – I stedet opplever vi at tilskuddsordningen blir klart svekket i forhold til dagens ordning, sier Sande. Foto: NSOF

Norsk Sjøoffisersforbund er skuffet over statsbudsjettet Ap, Sp og SV nå er enige om. – Alle tre partier gikk ut i valgkampen, og i regjeringserklæringen, og lovet styrking av refusjonsordningen for sjøfolk (nettolønnsordningen), sier administrerende direktør i NSOF Hans Sande. – Så opplever vi at tre ganger ja blir til nei. 

- Det er et klart løftebrudd av Ap, Sp og SV i forhold til norske sjøfolk, sier Sande. NSOF har arbeidet aktivt i samarbeid med næringa, for å styrke nettolønnsordningen, først og fremst i forhold til de tre forhandlingspartnerne for statsbudsjett, men også i forhold til næringskomiteen på Stortinget. SV gikk til forhandlinger på å styrke nettolønnsordningen, men fikk tydeligvis ikke gjennomslag. 

- Tilskuddsordningen for norske sjøfolk blir dermed klart svekket forhold til dagens ordning, og rammer offiser standen hardt, sier Sande. Vi har forståelse for at tekniske snubletråder fra den avgåtte Solberg-regjeringen kan ha gjort arbeidet ekstra vanskelig. Vi ber imidlertid regjeringen om å stå ved sine løfter og styrke ordningen i revidert. 

- Tilskuddsordningen er en viktig del av norske lønns- og arbeidsvilkår, sier Sande. Vi gir regjeringen honnør for igangsettelse av lovarbeids rundt krav til norske lønns og arbeidsvilkår i norske farvann, men minner om at det er et langt stykke frem til at både lov og tilsyn er på plass.

Nettolønnsordningen har:

  • Bidratt til å opprettholde norske arbeidsplasser på norske skip.
  • Sikret norsk maritim konkurranse og rekruttering av norske sjøfolk.
  • Gitt norske rederier mer konkurransedyktige vilkår.
  • Styrket innovasjonskraften i de maritime klyngene gjennom nærheten til norske sjøfolks erfaringer.

- Norske sjøfolk operer på alle hav. I offshore så utfører vi noen av verdens mest avanserte operasjoner med noen av verdens mest avanserte fartøy. I tillegg kommer alle våre medlemmer innen deep sea segmentet som frakter olje og kjemikalier på spesialiserte og avanserte fartøy. Norsk innhold på cruise under norsk flagg vokser raskt. Alle disse segmenter har vokst i forhold til norsk innhold, da refusjonsordningen ble etablert i 2017 etter påtrykk fra NSOF. Norsk skipsfart handler ikke bare om operasjon i nasjonale farvann, men om vår tilstedeværelse i den globale skipsfarten. Den erfaringsbaserte kompetansen som bygges her er like viktig for den maritime klyngen, avslutter Hans Sande.