Gå til innhold
Annonse
Annonse

Montering og testing av nye støyfilter som skal hindre elektronisk støyforstyrrelser fra kontrollenheten som styrer baugpropellene på Color Lines nye stolthet SuperSpeed pågår for fullt ved Aker Yards i Rauma i Finland. Det var i forbindelse med den planlagte overleveringen av skipet sist torsdag at det ble konstatert at feilen vedrørende elektronisk støy ikke var tilfredsstillende utbedret, og skipet ikke kunne overtas av Color Line.

Styringsenheten for baugpropellene sender ut et høyfrekvent signal som i verste fall kan forstyrre andre elektroniske systemer om bord.

- Vi verken kan eller vil overta et skip som ikke er sertifikatmessig klarert i henhold til kontrakten og klar for de svært viktige og spennende oppgavene i Skagerrak, sier konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Color Line, Helge Otto Mathisen. - Utsettelsene er kjedelige, men vi har tillit til at Aker Yards og underleverandøren skal løse oppgaven, fortsetter Mathisen og legger til. - Skipet og konseptet er fantastisk og vi er svært tilfreds med den responsen SuperSpeed har fått. Økning i antallet bookede passasjerer er allerede nå nærmere 50 000 flere enn på tilsvarende tid i fjor for første halvår.

Utsatt dåp i Kristiansand
Color Line har ut fra de siste opplysningene fra verftet i dag besluttet å utsette den storstilte dåpsseremonien i Kristiansand 28. februar med påfølgende arrangement i Hirtshals 29. februar. Trolig blir det klart tirsdag i neste uke når dåp og jomfrutur kan finne sted. Da skal etter planen de nye installasjonene være montert og testet, samt at klasseselskap og norske myndigheter skal ha godkjent styringssystemet for baugpropellene.

Color Line berømmer alle de titusener av gjester og kunder som er berørt for måten de har reagert på. – Vi vil også berømme våre sjøansatte for å ha vist stor fleksibilitet ved stadige endringer i mannskapskabalen og de landansatte som har fått merbelastningen med å booke om ti tusenvis av bestillinger. – Hvis det er tillatt å bruke en floskel, så lever alle etter ordtaket om at den som venter på noe godt ikke venter forgjeves, sier Mathisen.

Fra julegave til påskegave
SuperSpeed skulle etter avtalen med Aker Yards vært levert til Color Line 14. desember i fjor. Selv om Aker Yards er anerkjent for å levere topp kvalitet til riktig tid og pris, så har tidsskjemaet denne gangen sviktet ettertrykkelig. – Dersom de forutsetninger verftet i dag legger til grunn for ferdigstillelsen blir oppfylt, blir det en skikkelig påskegave til Sørlandet og Nord-Jylland i stedet for julegave, sier Helge Otto Mathisen. Heldigvis tok vi høyde for eventuelle forsinkelser ved å legge inn dagbøter i byggekontrakten.

Basert på dagens opplysninger fra Aker Yards håper Color Line det skal være mulig å få SuperSpeed i trafikk tidsnok til den viktige påsketrafikken mellom Norge og Danmark. Inntil SuperSpeed er klar fortsetter Christian IV på vanlig måte.

Antatt tidsskjema for levering av SuperSpeed 1

• Fredag 22. til mandag 25. februar. Tester og monterer støyfilter til kontrollenheten for baugpropellene
• Tirsdag 26. februar. Verftet får utført teknisk test av installert utstyr om bord for godkjenning av klasseselskap og myndighetene.
• Levering av SuperSpeed 1 skjer så snart som mulig forutsatt godkjenning av testen og alle sertifikater blir godkjent.
• Christian IV seiler til og med 9. mars. Det åpnes for booking 25.-27. februar.
• Ingen drift Kristiansand-Hirtshals 10.-12. mars grunnet klargjøring for nytt skip.
• SuperSpeed i ordinær drift fra og med den 13. mars gitt levering i uke 9. Skipet vil dermed være klar for påsketrafikken.
• Tidspunkt for dåp i Kristiansand blir satt så snart skipet er levert fra Aker Yards og alle sertifikater er godkjent

Dersom SuperSpeed 1 skulle bli ytterligere forsinket vil Christian IV trafikkere Kristiansand-Hirtshals helt frem til oppstart SuperSpeed, slik at Color Line hele tiden vil ha et rutetilbud på den viktige linjen mellom Sørlandet og Nord-Jylland.

Alle gjester som har billett med SuperSpeed mellom 1. og 12. mars vil bli kontaktet enten via telefon, e-post eller SMS. Color Line ber om forståelse for at det kan ta noe tid før alle er kontaktet.

Superspeed_1___B_537496130.jpg
Superspeed_1___B_537496130.jpg

Annonse