Gå til innhold
Annonse
Havyard Ship Technology AS opplever store økonomiske utfordringer, og er nå i gang med å analysere konsekvensene tapet av egenkapitalen vil  ha for hele konsernet. Foto: Havyard Group ASA.
Havyard Ship Technology AS opplever store økonomiske utfordringer, og er nå i gang med å analysere konsekvensene tapet av egenkapitalen vil ha for hele konsernet. Foto: Havyard Group ASA.

Datterselskapet til Havyard Group ASA (HGR) er i brudd med lånebetingelser og instiller alle betalinger. 

Annonse

Skipsrevyen har skrevet tidligere om store økonomiske problemer hos Havyard som både har økt gjelden sin med en milliard, og gikk første halvår med 100 millioner kroner i minus i driftsresultatet. 

Flere prosjekter tapt

Nå opplyser selskapet i en børsmelding om brudd med lånebetingelser når det gjelder krav til egenkapital og arbeidskapital, som følge av ytterligere tap på prototype-prosjektene bnr. 131 og 135 under ferdigstillelse hos datterselskapet Havyard Ship Technology AS (HST).

- I forbindelse med gjennomgang av oppdaterte prosjektprognoser for HST sine skip under bygging, samt en helhetsvurdering av HST sin samlede økonomiske stilling, har de respektive styrene i HGR og HST konstatert ytterligere tap på prosjektene bnr. 131 og 135, samt nå også for bnr. 141-145. Som følge av dette er egenkapitalen i HST tapt, og medfører videre at det også foreligger brudd på covenants per Q3 2019, skriver de.

I dialog

Selskapet skriver at de har anholdt møter med banker og garantister for å sikre ferdigstillelse av pågående prosjekter ved HST.

- Videre vil man umiddelbart innlede dialog mot kunder og leverandører hvor målet er å sikre utrustning av prosjekter under ferdigstillelse ved HST, samt å finne tilfredsstillende løsninger for øvrige prosjekter.

Analyserer konsekvensene

Arbeidet med fortsatt drift vil bli videreført på sikret grunnlag (kontantoppgjør eller bankgaranti), slik at de nåværende posisjonene til kreditorene ikke skal forverres, melder Hvyard.

- For gjeld påløpt per dags dato har styret i HST innført betalingsstans inntil ytterligere avklaringer foreligger.

Som ledd i det videre arbeidet vil det bli foretatt en analyse av konsekvensene tapet av egenkapitalen i datterselskapet HST får for det konsoliderte konsernet, og det påregnes at dette rapporteres ved avleggelse av regnskap for Q3 2019.

- Styret i HST viderefører arbeidet sammen med sine eksterne rådgivere, og oppdatert informasjon om implementering av tiltak vil bli gitt så snart som mulig, står det avslutningsvis i børsmeldingen.

Havyard-aksjen raser

E24 melder i dag, 18. november, at Havyard Group dumper ned til bunnen av taperlisten på Oslo Børs i tidlig handel mandag.

Kursen er ned 38,44 % etter en drøyt halvtime. Aksjen er omsatt for rundt 320 000 kroner.

Annonse