Gå til innhold
Annonse
egjeringen legger i dag frem økonomiske tiltak som skal styrke norske bedrifter og arbeidsplasser, og bidra til grønn omstilling. På denne måten skal Norge komme ut av koronakrisen. Foto: Arvid Samland/Statsministerens kontor
egjeringen legger i dag frem økonomiske tiltak som skal styrke norske bedrifter og arbeidsplasser, og bidra til grønn omstilling. På denne måten skal Norge komme ut av koronakrisen. Foto: Arvid Samland/Statsministerens kontor

Regjeringen foreslår å bevilge 1 milliard kroner i perioden 2020-2022 til grønn fornyelse av næringslivet.

Annonse

Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Siva skal administrere ordningen og bevilge pengene til grønne prosjekter gjennom en ny, grønn plattform.  Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til til Enova med to milliarder kroner i 2020. 

Pengene skal brukes for å forsterke satsingen på teknologiutvikling innenfor for eksempel leverandørindustrien, maritim næring og fornybar energi. Regjeringen lanserer flere tiltak som fremmer grønn skipsfart 

Regjeringen foreslår å opprette en egen låneordning under Innovasjon Norge for skip i nærskipsfart og fiskefartøy. Låneordningen vil ha en tapsavsetning på 150 millioner kroner og ramme på 300 millioner kroner. Videre foreslås det å øke rammen til Maroff-programmet i Norges forskningsråd med 65 millioner kroner, hvor grønn skipsfart er et prioritert område, samt 20 millioner kroner til utviklingskontrakter for grønne hurtigbåter under Klimasats.  

- Mer klimavennlige skip langs kysten bidrar til å redusere de nasjonale utslippene. I tillegg kan dette sikre og skape nye grønne arbeidsplasser og styrke næringens konkurransekraft internasjonalt, sier næringsminister Iselin Nybø (V).  

I regjeringens tiltakspakke foreslås 15 millioner kroner til etablering av et nytt forskningssenter for miljøvennlig energi (FME). 

I tillegg vil Olje- og energidepartementet tildele 10 millioner kroner til et prosjekt knyttet til utviklingen av leverandørkjeder og leveransemodeller for vindkraft til havs. Totalt blir det brukt 25 millioner til dette. 

Regjeringen foreslår å bevilge 120 mill. kroner til ENERGIX-programmet i Norges forskningsråd for å fremme innovasjon og omstilling i norsk næringsliv.  

Den grønne omstillingspakken som legges fram i dag gir en betydelig styrket satsing på hydrogen i Norge og bygger opp under regjeringens hydrogenstrategi. 

Annonse