Gå til innhold
Foto:  Alf Birkrem
Foto: Alf Birkrem

Shearwater GeoServices Holding AS og Schlumberger signerte onsdag en avtale der Shearwater kjøper eiendeler og virksomhet knyttet til innsamling av marin seismikk fra Schlumbergers datterselskap, WesternGeco.

Samlet vil de to virksomhetene utgjøre en global kundeorientert og teknologidrevet tilbyder av marine geofysiske tjenester, heter det i en pressemelding. Shearwater vil etter transaksjonen eie 14 fullt utrustede seismikkfartøy som kan gjennomføre alle typer datainnsamlinger, inkludert 3D, 4D og havbunnsseismikk (OBS). Det sammenslåtte selskapet vil i tillegg ha en portefølje av egenutviklet streamer teknologi og programvare for data prosessering for effektiv innsamling av seismikk og leveranse av høykvalitets-produkter til kundene. 

- Vi samler to sterke og komplementære virksomheter og skaper et verdensledende seismikkselskap med en solid finansiell og strategisk forankring, sier Irene Waage Basili, konsernsjef i Shearwater. -Vår strategi har vært å bygge et sterkere selskap i den nedturen markedet har vært gjennom, og vi er meget glade for den støtten vi får fra våre eiere som muliggjør denne transaksjonen.

Shearwater vil etter gjennomføring av transaksjonen ha nær 600 ansatte og være representert i alle de viktige offshore-markedene rundt om i verden. 

- Våre kunder vil nyte godt av at vi blir et større selskap. De får en robust og langsiktig partner med kritisk masse og global tilstedeværelse, og som tilbyr alle typer seismikk. Vi har en ambisjon om å vokse, og vil investere i teknologi og mennesker for å gjøre våre tjenester mer effektive, sier Waage Basili. – Vi vil ha en sterk balanse, med sektorens laveste gjeld målt mot skipsverdier, og vi skal være ledende på kostnader. Sammen med våre tekniske løsninger og meget kompetente ansatte, vil vi ha betydelige konkurransefortrinn.

Shearwater kjøper 10 høykapasitets seiskikkskip, inklusive syv 3D-fartøy og tre flerbruksskip (MPVs), utrustet for å betjene det raskt voksende markedet for havbunnsseismikk, 12 komplette streamer pakker med reservedeler, samt to kildeskip. Transaksjonen omfatter også seismikkteknologi utviklet og eiet av WesternGeco, samt anlegg for forskning og utvikling, og fabrikasjon i Norge og Malaysia.

 

Transaksjonsdetaljer 

Schlumberger vil motta et kontantvederlag basert på en selskapsverdi på 600 millioner dollar, samt aksjer i Shearwater GeoServices Holding AS som vil gi Schlumberger en eierandel tilsvarende 15% av selskapet etter at transaksjonen er gjennomført. Schlumberger vil i tillegg kunne få ytterlige utbetalinger dersom fremtidig utnyttelsesgrad på skipene møter eller overstiger definerte nivåer.

I tillegg tilføres Shearwater 50 millioner dollar i arbeidskapital for å sikre en mer robust finansiell plattform, noe som fører til et samlet finansieringsbehov på 650 millioner dollar for å gjennomføre transaksjonen. Dette vil bli finansiert ved en rettet emisjon på 325 millioner dollar mot eksisterende eiere som er garantert av RASMUSSENGRUPPEN AS, og hvor GC Reieber Shipping ASA har som intensjon å tegne aksjer for rundt 28 millioner dollar før transaksjonen er sluttført. De resterende 325 millioner dollar finansieres med gjeld fra DNB ASA og Sparebank 1-SR Bank ASA.

Som en del av avtalen vil WesternGeco ha en opsjon på å bruke to skip fra Shearwater på multiklient prosjekter de neste to årene.

Endelig gjennomføring av transaksjonen er avhengig av regulatoriske godkjennelser og andre relevante betingelser. Det er ventet at transaksjonen blir sluttført i løpet av andre halvår 2018.