Gå til innhold
Annonse
NFA Prisen 2017 ble tildelt NTNU – Institutt for teknisk kybernetikk. Prisen ble tatt imot av instituttets nestleder, professor Tor Onshus (t.v). Prisen ble overrakt av NFAs styreleder Heidi Fuglum. Foto: Håkon Rem, NFA
NFA Prisen 2017 ble tildelt NTNU – Institutt for teknisk kybernetikk. Prisen ble tatt imot av instituttets nestleder, professor Tor Onshus (t.v). Prisen ble overrakt av NFAs styreleder Heidi Fuglum. Foto: Håkon Rem, NFA
Annonse

Under årsmøtet til NFA i Oslo, ble det tirsdag delt ut priser for året som har gått. NFA Prisen 2017 ble tildelt Institutt for teknisk kybernetikk ved NTNU, og æresprisen gikk til Rune Volden, R&D-sjef i SHM-Gruppen.

Det fremgår av en pressemelding fra foreningen.

Vinneren av NFA Prisen 2017 mottar 25 000 kr og gravert krystall. Professor Tor Onshus mottok premien på vegne av Institutt for teknisk kybernetikk.

Juryen begrunner tildelingen slik:

 

"Institutt for teknisk kybernetikk har en visjon om å være et av Europas mest anerkjente forsknings- og utdannelsesmiljøer innen instituttets fagområder.

 

 

Institutt for teknisk kybernetikk (ITK) ble opprettet i 1954. Siden da har instituttet skiftet navn to ganger. De første årene var betegnelsen Reguleringsteknisk laboratorium. I 1963 ble navnet endret til Institutt for Reguleringsteknikk og siden 1972 har navnet vært Institutt for teknisk kybernetikk. Instituttets grunnlegger var Jens Glad Balchen. Balchen har med sine visjoner, fantasi og pågangsmot en stor del av æren for å ha brakt instituttet til den posisjonen det har i dag.

 

 

Instituttet bidrar til økt innsikt i dynamiske systemer og styring av slike, og spesielt til teknologisk utvikling innen norsk industri, infrastruktur og offentlig virksomhet. Dette gjøres ved å utdanne MSc (sivilingeniører) og ph.d. kandidater av høy kvalitet, ved å utvikle nye metoder og ny teknologi i kontakt med det internasjonale fagmiljøet innen teknisk kybernetikk, og ved å ha tette relasjoner til norsk industri, norske forskningsmiljøer og forvaltning.

 

 

Instituttet har 22 fast vitenskapelig ansatte, 15 vitenskapelig ansatte i II'er-stillinger, ca. 15 postdoktorer og ca. 70 ph.d.-stipendiater. De utdanner årlig ca. 160 sivilingeniører (mastergrad), noe som betyr at de har ca. 700 mastergradsstudenter. Instituttet utdanner også ca. 35 ingeniører (bachelorgrad) i elektrofag med spesialisering i automatisering hvert år."

 

18. æresmedlem kåret

Årets ærespris ble tildelt Rune Volden, som før han ble R&D-sjef i SHM-Gruppen blant annet jobbet i Ulstein Power & Control.

Rune Volden. Foto NFA
Rune Volden. Foto NFA

Tildelingen begrunnes slik:

"Rune Volden gis status som æresmedlem for stort og energisk engasjement for NFA over mange år – både i styret, i valgkomite, i ulike juryer og i ulike programkomitéer.

Han har siden 2008 deltatt på ca. 35 arrangementer, enten som deltaker, komitemedlem eller foredragsholder.

Han ble valgt inn i styret av årsmøtet 23. april 2008, og ble i styret til han gikk ut ved årsmøtet 29/4-2014. til Han var styreleder i perioden 2009 – 2012.

Da han gikk ut av styret i 2014 ble han samtidig valgt inn i valgkomiteen hvor han har vært siden. Her har han gjort en fremragende jobb med å innhente styremedlemmer.

Siden hans første årsmøte i 2008 har han kun stått over ett (i 2015).

Han har vært NFA’s ekspert innen området avanserte fartøyer og har bidratt stort i komitearbeidet for denne konferansen de siste 3 årene. Han har også vært i komiteen for Servomøtet 2010 samt holdt foredrag på Servomøtet 2016.

Volden snakker bestandig varmt om foreningen og bidrar også i juryen for beste master/bachelor-oppgave.

Volden er aldri vanskelig å be om hjelp, og har arbeidet tett inn mot NFA siden 2008."

Årets ærespris var den siste utdelt av NFA, etter at foreningen gikk sammen med IFEA og tok navnet NFEA ved årsskiftet.

 

 

 

 

Annonse