Gå til innhold
Annonse
Bildet viser
Bildet viser

Oma Baatbyggeri AS og Offshore Windservice A/S har signert kontrakt om levering av 2 stk SWATH Crew Transfer Vessel.

Annonse

Fartøyene er en videreføring av Bnr 539 – «FOB SWATH 8» som ble levert til samme rederi i september 2018. Kontrakten sikrer arbeid for Oma Baatbyggeri ut 2021.

Båtene har fått verkstedets Bygg Nr.544 og Bnr 545 og skal bygges for dansk flagg. Bygg Nr 544 skal leveres i november 2020 og Bygg Nr 545 skal leveres i november 2021. Båtene er spesialfartøy for transport av servicepersonell for offshore vindmøller og er spesialkonstruert i samarbeid med Odfjell Wind AS i Bergen.
Båtene kan operere i Katamaran modus eller i SWATH modus (Small Waterline Area Twin Hull) og er konstruert for å gi service personell best mulig komfort og sikkerhet.

I katamaran modus kan båten gå med høy fart, mens rulling og slag er redusert til et minimum på grunn av den store avstanden fra vann linje nivå og opp til tunell. Dette er kombinert med bruk av et stabiliserende foilsystem. I SWATH modus senkes fartøyet ned ca. 1,5 meter i sjøen for å oppnå reduserte bevegelser i
sjøgang. Dette gir en sikker overføring av personell fra fartøy til vindmøller. Båtene vil få en servicefart opp mot 35 knop og passasjersertifikat for inntil 55 personer og skal operere i offshore vindmølleparker i Danmark. Viser også til vedlagte foto av søster skipet Bnr 539 som ble levet i 2018.

Annonse