Gå til innhold
Annonse
Driftsinntektene til Fjord1 steg med 111 millioner i første kvartal, sammenlignet med samme periode i fjor. Illustrasjonsfoto: Fjord1
Driftsinntektene til Fjord1 steg med 111 millioner i første kvartal, sammenlignet med samme periode i fjor. Illustrasjonsfoto: Fjord1

Fjord1 melder om økte inntekter i første kvartal, til tross for restriksjoner som følge av koronasituasjonen. Totalt økte inntektene med 17% i kvartalet.

Annonse

Driftsinntektene endte på 752 millioner kroner. En økning på rundt 111 millioner sammenlignet med samme periode i fjor. Årsaken er ifølge selskapet oppstart av nye ruter fra 1. januar. EBITDA økte med 23% til 194 millioner kroner. 

Tallet på fergepassasjerer ble i første kvartal redusert med 24% til 2m8 millioner, mens antallet kjøretøy ble redusert med 29 prosent til 1,5 millioner. Årsaken til at inntektene likevel steg forklares med at Fjord sine kontrakter er basert på kapasitet og antall avganger, snarer enn passasjertall. Dette har i stor grad skjermet fergeinntektene som økte med 19 prosent i perioden. 

Heller ikke innen passasjerbåter har koronasituasjonen påvirket resultatet. Antall passasjerer har riktignok gått ned, men også her er inntektene uavhengige av passasjervolumet. 

Administrerende direktør i Fjord1, Dagfinn Neteland, ser positivt på 2020 til tross for koronautbruddet. Foto: Fjord1
Administrerende direktør i Fjord1, Dagfinn Neteland, ser positivt på 2020 til tross for koronautbruddet. Foto: Fjord1

Innen catering og turisme derimot har Fjord1 tapt penger i løpet av første kvartal. Innen turisme endte EBITDA på minus 13 millioner kroner. 

Innen cateringsegmentet sank driftsinntektene med 23% i første kvartal. Årsaken er at alle cateringsvirksomheter ble stengt fra 15. mars på grunn av koronautbruddet. 24. april startet virksomheten opp igjen på de samband der det var selvbetjening. 

Programmet for fornying av flåten nærmer seg slutten for Fjord1. Fem fartøy er levert i første kvartal, mens to leveranser står igjen. Totale investeringer i kvartalet endte på 932 millioner kroner, inkludert 109 millioner i infrastruktur og en økning i rentebærende gjeld til drøyt 5,8 milliarder kroner. 

- Som tidligere kommunisert ser Fjord1 på 2020 som et oppstartsår med økt kapasitet, oppstart av flere nye fergekontrakter, fullføring av programmet for bygging av nye fartøy og større grad av elektrifisering av flåten, sier administrerende direktør Dagfinn Neteland. 

Fjord1 har en langsiktig portefølje på 22,8 milliarder kroner.

- Jeg har stor tro på at 2020 blir et godt r for Fjord1, til tross for at koronasituasjonen har satt sitt preg på første kvartal sier Neteland. 

Annonse