Gå til innhold

Nytt spesialskip for føring av «Caravans» og biler

«Autoroute» ble levert til Ugland Management fra Båtservice Verft i Mandal i 1971. Foto: Sjøhistorie
«Autoroute» ble levert til Ugland Management fra Båtservice Verft i Mandal i 1971. Foto: Sjøhistorie

Skipsrevyen feirer 50 år i år. Hver uke presenterer vi en ny smakebit fra det første året – 1971. Har du tips, eller en god historie knyttet til Skipsrevyen, så del gjerne med oss.

Skipsrevyen nr. 2/1971: Nytt interessant skip fra Båtservice Verft A.S til Ugland Management Co. A.S

Igjen har Båtservice Verft A/S  levert et spesialskip, denne gangen et bil-og caravan-førende fartøy til Ugland Management Co. A/S, Grimstad. Også dette skipet glir inn i rekken av varierte transportskip for kjøretøyer som Grimstad-rederiet har fått bygget og ombygget de senere år.

Spesialskipet har fått navnet «Autoroute», er bygget for føring av “caravans” og biler som er konstruert av A/S Skibsforskning, som er Båtservice Verft A/S sin utviklingsavdeling. Dødvekttonnasjen er på ca. 840 tonn, mens h.h.v. brutto-og nettotonnasjen er 498,50 og 240,45 tonn.Skipet er bygget til klasse + 100 A1 + LMC + UMS i Lloyds Register og Shipping, og er utrustet i henhold til Skipskontrollens regler og internasjonale konvensjoner for sikkerhet og lastelinjer.

Hoveddimensjonene er:
Lengde o.a. 92,45 m
Lengde p.p. 85,00 m
Bredde 14,50 m
Dybde fra øverste dekk 12,50 m

Det siste tallet viser at skipet har biltransportens karakteristiske svære overbygning, noe bildet av fartøyet her viser. Overbygning og maskinrom er lagt akterlig, og bakken er kort.

«Autoroute» har et totalt netto dekksareal, eksklusive tanktoppen, på ca. 3815 kvadratmeter, mens hoveddekkets netto areal er 795 kvadratmeter. Tillatt dekksbelastning på hoveddekket er angitt til 13 tonns akseltrykk, på de øvrige dekk  til 170 kg/cm2. Her er to heisbare finèrdekk med fire alternative muligheter for variasjon av dekkshøydene, og inn-og utkjøring skjer gjennom en hekkportåpning på 5 meters bredde og 5,7 meters høyde. Selve porten er 5 m bred og 9,5 m høy som gir en like lang kjørebro mellom skip og land.

Hovedmotoranlegget består av to NORMO dieselmotorer hver på 1120 HK v/750 o/min. Kraften overføres via et reduksjonsgear til en 4-bladet rustfri Hjelset stålpropell, og dennes turtall og stigning kan manøvreres fra broen. Skipets prøvetursfart var ca. 15,5 knop. Hjelpemaskineriet omfatter en aksepgenerator med ytelse 170 kVA, foruten en dieseldreven generator med ytelse 163 kVA.

Fakta og historie

1971: Levert som «Autoroute» til Ugland Management Co. A/S, Grimstad 
1976: Solgt til Comp. de Nav. Lloyd Brasileiro, Rio de Janeiro, Brasil, nytt navn «Autolloyd»
1985: Solgt til Brasilmar Nav. SA., Rio de Janeiro; Brazil 
1989: Omdøpt til «Automar»
1993: Solgt til El-Salam Shipping Ltd., Beirut, Libanon, nytt navn  «Khaled IV»
2013: Videre skjebne ukjent.
(Kilde: sjohistorie.no)

En Brunvoll baugpropell på ca. 300 HK er plassert tverrskips i tunnel gjennom forskipet, og styremaskinen er en hånd el. hydraulisk SERVI. Dekksmaskineriet består av en hydraulisk ankervinsj med to nokker og kabelar for kjetting og spesialstål K2. To fortøyningsvinsjer err montert akter på shelterdekket. Forhalingsvinsjer er montert akter på shelterdekket. Forhalingsvinsjenehar doble tromler med trekkrefter - hasstigheter h.h.v. ca. 6/2,5 tonn - 8/25 m/min. Fjorten Nyborg-ventilasjonsvifter sørger for ventilasjon av laasterommene, mens lugarer og messer er elektrisk oppvarmet og ventilert ved innblåsing av frisk luft.

Den elektroniske instrumenteringen på broen omfatter radiotelefon med SSB samt VHF, nødmottaker, radiopeileapparat, ekkolodd, 2 stk. radar, gyrokompass kombinert med autopilot og Decca Navigator.

Innredningen er for 14 mann, vesentlig enmanns-lugarer, messer, dagligrom, bysse, servicerom, foruten hospital. Til materialer i innredningen er anvendt lett vedlikeholdbare og renholdsmessig rasjonell Fibotex-paneler, og det er lagt vekt på en arbeidsmessig lettvint samordning av de enkeltseksjoner.

M/S «Autoroute» føres av kaptein Ole Taraldsen.