Gå til innhold
Annonse
Annonse

Waterfront Shipping Company skal sammen med Mitsui O.S.K. Lines og Westfal-Larsen & Co få bygget seks nye kjemikalietankskip på 50.000 dwt utstyrt med MAN ME-LGI flex fuel maskineri som også kan drives av metanol − i tillegg til fuel oil, diesel etc. Skipene skal leveres i 2016 og skal bygges ved Hyundai Mipo Dockyard og Minami Nippon Shipbuilding. W-L skal eie to av skipene.

Cotemar group har tildelt Safe Lancia en 3-års bareboat kontrakt som varer frem til desember 2016. Kontraktsverdien er ca. $68 mill.

Golar til Golar. Golar LNG Limited selger eierinteressene i selskapet som skal eie og operere FSRU enheten Golar Igloo til Golar LNG Partners L.P. for $310 mill. Transaksjonene gjøres med visse forbehold. Inntektene skal selger bruke til betaling på selskapets nybygningsprogram og kan delvis benyttes som egenkapital på mulig kontrahering av en FLNG.

Rolls-Royce har inngått kontrakt med Sinopacific Shipbuilding Group for levering av design og integrerte utstyrspakker til to PSVer er av typen UT 771 WP. Kontrakten inkluderer MTU motorer i en integrert motor- og fremdriftspakke. Rolls-Royce skal også levere thrustere, elektrosystemer, bulkhåndteringsanlegg, dekksmaskineri, automasjons- og kontrollsystemer, samt DP. De to fartøyene skal leveres høsten 2015. Det er for tiden 22 Rolls-Royce UT-fartøyer under bygging i Kina.

Kongsberg har signert en langsiktig rammeavtale med Forsvarets Logistikkorganisasjon for drift, vedlikehold og videreutvikling av Kongsberg-leverte systemer ombord på Sjøforsvarets fartøyer og treningssentre. Rammeavtalen trer i kraft fra 1. januar 2014 og har en varighet på seks år. Omfanget av avtalen er på 165 mill kr. Utover dette gir også Rammeavtalen FLO mulighet til å bestille tilleggstjenester, reservedeler og annet utstyr etter behov.

Vard Holdings Limited har sikret seg kontrakt fra Island Offshore for bygging av en OSV til pris ca. 400 mill. kr. Skipet skal bygges ved Vard Brevik i første kvartal 2015 og har RR design.

Electromagnetic Geoservices og OMV Norge  har undertegnet en data licensing avtale til verdi ca. $4 mill. for fremskaffelse av 3D EM data i Hoop området i Barentshavet. EMGSs data library i Barentshavet dekker nå mer enn 30.000 km2.

I november hadde Deep Sea Supplys AHTS flåte gjennomsnittlige brutto inntjening på ca. $17.700 per skip per dag, opp fra $14.600 i oktober. PSV flåtens inntjening var i snitt ca. $20.700 per skip per dag, ned fra $21.900 i oktober. I november i fjor var inntjeningen $17.400 henholdsvis $17.300.

Eksporten av fersk oppdrettslaks i uke-48 var 18.384 tonn (17.907 tonn uken før) til pris kr. 40,17 (39,94) per kg.

Japanske shipping selskaper planlegger å kontrahere så mange som 90 nye LNG carriers til verdi $17,6 mrd. innen 2020. Dette er for å møte den økte importen fra Nord-Amerika og Australia. Den globale LNG handelen ventes stige til 400 mill. tonn i 2020 fra 250 m.t. i 2012. Japan er verdens største importør av LNG, og volumet har økt for å generere elektrisitet, spesielt etter Fukushima katastrofen i mars 2011.

Asiatiske kjøpere vil stå for ca. 2,1 mill. fat/dag med råolje fra Vest-Afrika i desember, som er ny rekord, ifølge Argus. Kina står for nesten 1,3 mfd av dette, og India skal importere 600.000 fat/dag ettersom raffineriene ser etter alternativer til Libyas oljekvalitet.

Den australske kull eksporten nådde ny månedsrekord med 33,1 mill. tonn i oktober, opp fra 30,2 m.t. i september. Eksporten for perioden jan – oktober var 292,8 m.t. hvilket er 14% mer enn i samme periode 2012. Eksporten var nokså likt fordelt på coking kull (for stålfabrikasjon) og steam kull (energiproduksjon).

Den australske eksporten av jernmalm satte også rekord i oktober med 56,1 mill. tonn. Eksporten for årets 10 måneder var 498,7 m.t. hvilket er opp med 19% fra samme periode i fjor.

Jernmalmskipningene fra Australias Port Hedland var over 28 mill. tonn for den tredje måneden på rad i november med 28,1 mill. tonn. Dette var 29% mer enn samme måned i fjor. Eksporten til Kina falt med 2,9 m. tonn fra oktober til 22,3 mill. tonn. Totalt har havnen skipet 288,5 m tonn i perioden jan – nov hvilket er 28% opp år/år.

Den amerikanske eksporten av soyabønner og –mel var i oktober den høyeste på tre år med 8,3 mill. tonn, ifølge US Department of Agriculture. Soyabønner og mais har løftet landets totale korneksport til 13,3 m.t. i oktober, høyeste månedlige tall siden november 2010.

US Federal Maritime Commission har utsatt avgjørelsen om eventuell godkjennelse for P3 Alliance mellom Maersk Line, CMA-CGM og MSC. FMC ber om mer informasjon. Når dette er mottatt starter 45-dagers ”regulatory review” perioden. Alliansen skal også diskuteres med både EU og Kina den 17.12.

Hvem er størst i verden her? De nye Triple-E containerskipene til A.P. Møller – Mærsk er av mange blitt utnevnt til verdens største. Men nå er Shell Prelude “floated out” av dokken, og dette monsteret har lengde på 488 meter og er av typen FLNG (LNG-Producing). Så er spørsmålet om dette virkelig er et skip (har ikke egen fremdrift), eller rett og slett en type lagerhus. Men monsteret flyter jo, så ...

zachs@skipsrevyen.no

(Alle detaljer er gitt uten garanti for riktigheten av disse).

Annonse