Gå til innhold
Annonse
Kystdirektør Einar Vik Arset. Foto. Kystverket
Kystdirektør Einar Vik Arset. Foto. Kystverket

– Jeg  er imponert over entusiasmen og kompetansen i Kystverket. Jeg ser frem til å lære mye nytt, og vil bidra så godt jeg kan for å løfte oss vidare, sier Einar Vik Arset etter en uke kystdirektørstolen.

Annonse

Mandag 4. februar hadde Einar Vik Arset sin første dag som øverste leder i Kystverket. 

Kystdirektøren sier i en pressemelding at Kystverket har et viktig samfunnsoppdrag, både som forvaltingsaktør og som en progressiv tjenesteyter til brukerne.

- Samtidig må vi behalde et sterkt fokus på den operative delen av etaten, med sjøtrafikksentralar, lostjeneste, utbedring og utvikling av maritim infrastruktur og beredskapen mot akutt forurensning, understreker kystdirektøren.

Han sier i meldingen at han ser frem til konstruktivt samarbeid med eksterne aktører, både næringslivet, organisasjoner som Kystrederiene, Rederiforbundet, NHO, havnene og det offentlige ellers.

– Vi er i tett partnerskap med spydspisser innen teknologiutvikling og digitalisering, som det skal bli interessant å utvikle, sier Vik Arset, som har kommet rett inn i en pågående prosess der Kystverket skal identifisere roller og oppgaver for etaten sitt virke fram mot 2050. 

Les også:
Annonse