Gå til innhold
Annonse
Tove Torstad er konstituert i stillingen som daglig leder i NTS Management AS til 30. juni 2021. Foto: NTS Gruppen.
Tove Torstad er konstituert i stillingen som daglig leder i NTS Management AS til 30. juni 2021. Foto: NTS Gruppen.

NTS Gruppen konstituerer Tove Torstad som daglig leder i drifts-, kvalitets- og utviklingsselskapet NTS Management AS.

Annonse

Styret har innvilget Oddleif Wigdahl (37) permisjon fra stillingen som daglig leder i NTS Management AS (NTSM) de neste 15 månedene. Administrasjonsleder i selskapet, Tove Torstad (50), er konstituert som daglig leder i Wigdahls permisjon, opplyser selskapet ien pressemelding.

- Torstad kjenner selskapet meget godt, og vil derfor fylle rollen som daglig leder i NTSM i perioden som Oddleif Wigdahl har permisjon fra stillingen, sier styreleder Håvard Selnes.

Wigdahl har fram til nå fungert som daglig leder både i Norsk Fisketransport AS (NFT) og NTSM. NFT har tre brønnbåter under bygging. Sammen med oppfølging av byggeprosjektene krever andre arbeidsoppgaver i NFT stor oppmerksomhet fra daglig leder.

- Konstitueringen av Tove Torstad som daglig leder i NTSM styrker lederkapasiteten i både Norsk Fisketransport AS og NTS Management AS i en viktig periode hvor Frøy Gruppen skal fusjoneres inn i NTS Gruppen, sier administrerende direktør Harry Bøe i NTS ASA.

NTS Management AS er drifts-, kvalitets- og utviklingsorganisasjon for NTS Gruppens maritime virksomhet. Selskapet har i dag 24 ansatte.

Annonse