Gå til innhold
Administrerende direktør i NSOF, Sjøkaptein Hans Sande.
Administrerende direktør i NSOF, Sjøkaptein Hans Sande.

Debatt: 13 års kamp for norske lønns- og arbeidsvilkår på norsk sokkel ser nå ut til å kunne bli en realitet. Hvem førte denne kampen? Hvordan gikk det til? Hva gjenstår, og hvem og hva er det viktig at vi ikke glemmer?

Av: Administrerende direktør i NSOF, Sjøkaptein Hans Sande.

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran har slått full fart forover i forbindelse med lovarbeidet for norske lønns- og arbeidsvilkår på norsk sokkel. 

Det er 13 år siden LO, NSOF og NSF engasjerte forskningsstiftelsen FAFO for å utrede Norges handlingsrom i nasjonale farvann. Konklusjonen var entydig. Motstandere fremsatte påstander om proteksjonisme, men rapporten var klar. Det handler om legitim regulering av lønns og arbeidsvilkår i norske farvann. Dessverre var denne rapporten ikke nok for å snu politiske motstandere eller motstandere fra næringen. 

I årenes løp har NSOF drevet politisk påvirkningsarbeid. VI har deltatt i partssammensatt maritimt utvalg som i mars 2021 anbefalte lovreguleringen. Vi har også bidratt til å skaffe til veie juridiske vurderinger fra fagmiljøer i verdensklasse Gjennom dette var vi med på å endre debatten, slik at vi har fått en debatt, som ikke lengre handlet om det var mulig, men om det var politisk vilje til å gjennomføre dette. Statsråd Skjæran viser nå den vilje som vi har etterlyst i 13 år. 

Til syvende og sist så handler det om vår stolthet som sjøfartsnasjon, arbeidsplasser, innovasjon, og vår fremtid i hele den maritime klyngen i Norge. Norske lønns- og arbeidsvilkår vil gi sjøfolk bosatt i Norge tilgang til et større arbeidsmarked. Loven vil derfor kunne bidra til flere norske arbeidsplasser innen bl.a. kystfart, havbruk, og nye havnæringer. Norske lønns- og arbeidsvilkår vil gi større forutsigbarhet for arbeidstakerne, og er dermed også positivt for næringens omdømme og rekruttering av unge til en maritim karriere. 

God tilgang på arbeidskraft med operativ maritim kompetanse er også viktig for resten av den maritime klyngen.  Loven vil også sikre konkurransekraften for rederier som allerede opererer under slike vilkår.

I vår begeistring over at det endelig lyser et fyrtårn der fremme, er det noen vi ikke må glemme. Og det er norske sjøfolk som seiler i utenriksfart. Noen av verdens mest kompliserte operasjoner, med verdens mest avanserte teknologi skjer ved hjelp av norske sjøfolk på norske skip utenfor norsk sokkel.  

Det er fremdeles mange skjær i sjøen som Skjæran må unngå. Det handler for eksempel om hvor mye frakt et skip skal kunne levere og laste før det kommer inn under lovreguleringen, det handler om cruiseskip/passasjerskip som anløper norske havner, og det handler om konstruksjonsskip offshore som har norske sjøfolk om bord, men hovedtyngden av sitt virke gjennom året internasjonalt.  

Skjæran har gjort sjøklart, og vi ønsker ham en trygg seilas, og vil bidra til å lose ham trygt i havn med den store reformen som nå ligger foran.  

Vi ønsker ham en trygg seilas.

Dette er et debattinnlegg, og gir uttrykk for skribentens mening