Gå til innhold
Sigbjørn Larsen går til Norsk Sjøoffisersforbund etter fem år i Skipsrevyen. Foto: Privat
Sigbjørn Larsen går til Norsk Sjøoffisersforbund etter fem år i Skipsrevyen. Foto: Privat

Sigbjørn Larsen går fra Skipsrevyen til stilling som ny leder for kommunikasjon, politikk og  samfunnskontakt i Norsk Sjøoffisersforbund. 

- Norge har verdens 4.største flåte målt i verdi på norske rederes kjøl. Hvert år seiler  norske sjøfolk inn store verdier for Norge. Da er det også både rett og rimelig at vi for eksempel også sikrer likeverdige konkurransevilkår ved å sette krav om norske lønns og arbeidsvilkår i norske farvann og på sokkelen, sier Sigbjørn Larsen.  

Attraktiv næringsklynge 

- Den norske maritime næringsklyngen er verdensledende. Sjøtransporten er i vekst, og står foran store endringer i tiden som kommer, ikke minst med tanke på grønn skipsfart. Norske skip og norsk maritim teknologi er fremst i verden når det gjelder nullutslipp-og lavutslippsløsninger. Det skyldes ikke minst at den norske klyngen har lyttet til den erfaringsbaserte kunnskapen som norske sjøoffiserer besitter fra livet om bord. Det er avgjørende at vi fortsatt lytter, lærer og bruker denne verdifulle  kompetansen også fremover, dersom vi skal lykkes med det grønne skifte i en internasjonal næring, og videreutvikle Norges posisjon som verdens beste sjøfartsnasjon, sier Larsen. 

Bred medieerfaring 

Sigbjørn Larsen har solid erfaring fra norsk presse blant annet som journalist i NRK og Dagens Næringsliv, og som redaktør av Skipsrevyen. Etter tiden som medierådgiver for statsråden i Fiskeri- og Kystdepartementet under to skiftende regjeringer, har han også et velutviklet nettverk i politikk og samfunnsliv, og internasjonal  næringslivserfaring fra virksomheter som Europay Norge, BBS og Nets, som markedssjef og kommunikasjonsdirektør.  

- Vi ønsker Sigbjørn Larsen velkommen om bord, sier administrerende direktør Hans Sande i Norsk Sjøoffisersforbund.  

- Sigbjørn Larsen innehar de kvalifikasjoner og erfaringer som vil gagne forbundets målsetninger innen fagfeltet, sier Sande. 

Larsen etterfølger Syver Grepstad som har takket ja til stilling som overstyrmann i Norwegian Cruise Line på selskapets nyeste fartøy, «Norwegian Encore»