Gå til innhold
Bent Gabrielsen eier tre båter, der bare SELFA ARCTIC EL-MAX 1099 har elmotor. Fot: Selfa
Bent Gabrielsen eier tre båter, der bare SELFA ARCTIC EL-MAX 1099 har elmotor. Fot: Selfa

- viser driftsdata på Nor-Fishing

- Driftserfaringene er veldig bra. Det er lite støy og driftsbesparelsene er gode, sier Bent Gabrielsen, eier av el-sjarken «Karoline» til Skipsrevyen.

Båten som har en lastekapasitet på 20 m3, er bedre kjent som SELFA ARCTIC EL-MAX 1099. - Vi har gode erfaringer. Den største forskjellen med elmotor, er arbeidsmiljøet når man er ute og fisker. Det er mye mer støy ute på dekk når man jobber med en vanlig dieselmotor, sier Gabrielsen til Skipsrevyen.

Gabrielsen har tre båter til sammen, der bare SELFA ARCTIC EL-MAX 1099 har elmotor. Men elmotor er noe han ønsker å satse på også i fremtiden. - Elbåten blir hovedbåten. Den brukes primært til garnfiske, forteller han. M/S «Karoline» har vært i drift siden høsten 2015. Den har gått i knapt et år. Etter sommerferien starter fisket etter sei.

Forbruk

Anleggetets overvåkningssystem måler forbruk på de enkelte forbrukerne svært nøyaktig. Dette rapporteres over internett i sanntid til Siemens og Sintef Nord. Måleparameterne loggføres og organiseres gjennom MAROFF-programmet (Forskningsrådet) som vil gi svært verdifull informasjon og data for nybygg og ombygginger hvor teknologien skal brukes. Forbruk- og driftsdata vil bli presentert av SINTEF Nord under Nor-Fishing 2016.

Foreløpige forbrukstall

Målt under prøveseiling, transport og vinterfiske 2016:

Totalt forbruk under seilas ut og inn fra feltet i 8,3 knop:                                 70 kW per time

Totalt forbruk under operasjon på feltet:                                                           12 kW per time

Totalt forbruk i hjemmehavn                                                                               2 kW per time

Kapasitet

Batteriene kan brukes i området 90 prosent og ned til 20 prosent som vil gi 136 kW kapasitet på anlegget uten ekstern lading. Hvis fartøyet har 1 time seilas til feltet og fiskeriet tar 5 timer, vil dette gi følgende forbruksmønster:

Seilas ut, på batteri, 1 time:                                                                                            70 kWh

Operasjon på feltet på batteri, 5 timer:                                                                          60kWh

Total drift på energi fra batteriet:                                                                                   130kWh

Seilas til hjemmehavn på aggregat, 1 time:                                                                   70 kWh

Forbruk i heimehavn, 17 timer, landstrøm                                                                    34 kWh

I overnevnte eksempel kommer da 70 prosent av energien per døgn fra fornybar energi, av dette 65 prosent fra batterilagrene, 30 prosent fra en forbrenningsmotor.

Godkjenning

Fiskefartøy i denne størrelse skal godkjennes av Godkjent Foretak, regelverket er Nordisk Båtstandard 1990 Yrkesfartøy, samt Sjøfartsdirektoratets regler som har kommet i etterkant. Regelverket er basert på dieselmotor som kraftkilde, og diesel som energibærer. På grunn av fartøyets arrangement har vi jobbet tett med Sjøfartsdirektorater i over to år for å få endelig godkjenning av den installerte løsningen.

Batterier av slik størrelse  har aldri blitt installert på denne type fartøy i Norge. Det finnes derfor hverken regelverk eller erfaringsbase på slike installasjoner. I tillegg til godkjenning på forhånd, har Sjøfartsdirektoratet hatt tett oppfølging i etterkant av fartøyet om bord og vært i Haugesund sammen med Siemens for å gjennomgå sikkerhet på spesielt batteri installasjonen, med spesielt fokus på prosedyrer og tiltak ved en eventuell batteribrann (Thermal Runaway). Fartøyet har ingen pålegg eller andre sikkerhetsavvik fra Sjøfartsdirektoratet og drives i dag som en tradisjonell fiskebåt.

Fartøyet “Karoline” som utviklingsplattform

Fartøyet er laget og skal stilles til disposisjon for andre som vil teste ut ny teknologi. Både Sintef Energi og Sintef Fiskeri og Havbruk arbeider nå med

- uttesting av 60 kW brenselscelle/hydrogen ombord på «Karoline» som alternativ til dieselgeneratoren.

- uttesting av andre energifangere ombord fra, vind, sol, bevegelsesenergi, som lagres i batteripakken.

Fartøyets bruk og regelverk gjør at slike utviklingsprosjekter kan gjøres mye raskere og billigere enn andre tilgjengelige alternativer for å få gode måledata.

Kommunikasjon og overvåkning

Siemens Marine Servicesenter i Trondheim har full overvåkning av installasjonen i sanntid, og kan gå inn og justere programmering av fartøyets parameter. Feilsøking og feilretting har også skjedd på denne måten “over the air”. Sintef Nord AS har tilgang til alle forbruksdata og andre data vedrørende energi og forbruk. Corvus Energy Ltd i Vancouver har levert batteriene om bord og har tilgang til BMS (Battery Management System) samt øvrig styring/overvåkning av batteriene.

Tekniske data

Eier:                                        Øra AS v/Bent Gabrielsen

Navn:                                      Karoline

Kallesignal:                             LG9007

Lengde:                                  10,99 meter

Bredde:                                  4,20 meter

Lastekapasitet:                       Ca 20 m3

Batteripakke:                         30 x 6,5 kWh = 195 kWh

Fremdriftsmotor:                    Siemens Elfa 80 kW

Gearboks:                               ZF

Propell:                                  Radice fast propell

Dieselaggregat:                     Volvo Penta D4 180 hk med

Elmotor/dynamo:                  Siemens Elfa 80 kW (påkoblet generator)

Dieseltank:                            500 liter

Maskinrom:                           4 stk (1 x hovedrom, 2 x batterirom, 1 x aggregatrom)

(Artikkelen kan også leses i Skipsrevyen nr. 4 2016, som er ute hos våre abonnenter denne uken.)