Gå til innhold
Annonse
Foto: Espen Schive
Foto: Espen Schive

De 338 bedriftene som Norges Bank intervjuer hvert kvartal venter at aktivitetsveksten vil ta seg opp de neste seks månedene. Blant annet på grunn av maritime næringer.

Annonse

-Kontaktene i Norges Banks regionale nettverk melder om moderat vekst i produksjonen de siste tre månedene. Veksten er litt sterkere enn i perioden før, og kontaktene venter at produksjonsveksten vil tilta noe det neste halve året, skriver Norges Bank i en pressemelding tirsdag.

Bedriftene melder om god vekst i offentlig etterspørsel og en forbedring i eksportmarkedene.

Første oljevekst på tre år

-Det er fortsatt økt etterspørsel fra bygg- og anleggsnæringen og fra maritime næringer som ikke er oljerelaterte som driver veksten. Bedriftene venter en liten økning i veksten det neste halvåret, skriver Norges Bank.

Også oljeleverandørene melder om noe produksjonsvekst.

- Det er første gangen oljeleverandørene rapporterer om produksjonsvekst etter oljeprisfallet for vel tre år siden. Veksten er høyere på hjemmemarkedet enn på eksportmarkedet, heter det i rapporten.

Bedriftene i nettverket vil selv bidra til veksten fremover.

-Samlet planlegger kontaktene en markert vekst i investeringsnivået de neste 12 månedene, heter det.

32 prosent av bedriftene melder at de har full kapasitetsutnytting, mens 15 prosent av bedriftene sier at tilgang på arbeidskraft er en begrensning.

Annonse