Gå til innhold
"Color Magic". Foto: Skipsrevyen

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) informerte i dag om at regjeringen vil gjennomføre endringene foreslått i 2015. 

- Nærings- og fiskeridepartementet vil gjennomføre endringene for utenriksferger under norsk flagg som ble varslet i 2015, skriver departementet på sine hjemmesider.

Dermed vil Color Line som er eneste rederi med utenriksferger under norsk flagg få muligheten til å flagge om Kiel-fergene sine til NIS. 

– Først vil vi notifisere ESA om nødvendige endringer i tilskuddsordningen, slik at også sjøfolk på utenriksferger i NIS omfattes av ordningen, sier Røe Isaksen i meldingen. 

Avventer ESA

I notifiseringen til ESA ligger det som en forutsetning at fartsområde for utenriksferger i NIS utvides.

– Vårt tidligere forslag blir justert, for å sikre at ingen skandinaviske fergeruter blir berørt av endringene. Konkret vil dette oppnås ved å øke distansekravet i det tidligere forslaget fra 175 nautiske mil til 300 nautiske mil, sier Røe Isaksen.

Departementet vil avvente ESA avgjørelse i støttesaken før endringene fastsettes i norsk regelverk. Fartsområdeutvalget begrunnet sin anbefaling med at uten denne endringen kunne opp mot 2 500 norske arbeidsplasser bli satt i fare.