Gå til innhold
Annonse
Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) og Olje- og energiminister Tina Bru (H) la frem Hydrogenstrategien i dag. Foto: Bjørn H. Stuedal/OED - NTB Scanpix
Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) og Olje- og energiminister Tina Bru (H) la frem Hydrogenstrategien i dag. Foto: Bjørn H. Stuedal/OED - NTB Scanpix

Regjeringens hydrogenstrategi ble onsdag lagt frem av olje- og energiminister Tina Bru (H) og klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V). Dette er den første av sitt slag noensinne.

Annonse

Regjeringen ønsker å prioritere innsatsen på de områdene der Norge har særlige fortrinn, hvor Norge og norske bedrifter og teknologimiljøer kan påvirke utviklingen, og hvor det er muligheter for økt verdiskapning og grønn vekst.

For at hydrogen skal være en lav- eller utslippsfri energibærer, må det produseres med ingen eller svært lave utslipp, som ved elektrolyse av vann med ren kraft, eller fra naturgass med CO2-håndtering, skriver i regjeringen i en pressemelding.

Maritim transport

Ammoniakk- og hydrogenløsninger er foreløpig ikke kommersielt tilgjengelig, men det pågår flere pilot- og demoprosjekter i Norge. Hovedbarrieren er i dag at teknologien er umoden. For å bygge ned barrierene vil regjeringen fortsette å støtte utvikling og implementering av nye teknologier og løsninger gjennom Enova, Innovasjon Norge og Forskningsrådet.

Dette er det regjeringen ønsker å gjennomføre for maritim sektor: 

• Stimulere til ytterligere grønn vekst og konkurransekraft i norsk maritim næring, og legge til rette for økt eksport av lav- og nullutslippsteknologi i maritim sektor
• Stimulere til null- og lavutslippsløsninger i alle fartøyskategorier
• Ved fremtidige revisjoner av kostnadsnøklene i inntektssystemet for fylkeskommunene ta hensyn til kostnadsøkninger som følger av at fylkeskommunene har stilt krav om lavog nullutslippsløsninger i ferge- og hurtigbåtsamband
• Følge opp vedtaket om å innføre krav om nullutslipp fra turistskip- og ferjer i verdensarvfjordene så snart det er teknisk gjennomførbart, og senest innen 2026, og komme tilbake til stortinget på egnet tidspunkt.
• Vurdere utvidelse av miljøkravene som stilles til skip i verdensarvfjordene til andre norske fjorder
• Vurdere en miljøfordelsordning for null- og lavutslippsskip i NIS og NOR
• Sørge for at Sjøfartsdirektoratet og Kystverket har god kapasitet og kompetanse for nye løsninger innenfor grønnskipsfart, herunder utvikling av regelverk for bruk av hydrogen i maritime næringer
• Vurdere å stille krav om lav-og nulluslippsløsnigner i offentlige ferge- og hurtigbåtanbud, der det ligger til rette for dette
• Vurdere krav om innføring av null- og lavutslippsløsninger for servicefartøy i havbruksnæringen
• Vurdere å innføre krav om null- og lavutslippsløsninger for nye driftsfartøy i forbindelse med petroleumsproduksjon

Hele hydrogenstrategien kan leses her

Annonse