Gå til innhold
«Esso Valløy» var det siste nybygget som ble levert fra Seutelvens Mek. Verksted i Fredrikstad. Foto: Skipsrevyen
«Esso Valløy» var det siste nybygget som ble levert fra Seutelvens Mek. Verksted i Fredrikstad. Foto: Skipsrevyen

Skipsrevyen feirer 50 år i år. Hver uke presenterer vi en ny smakebit fra det første året – 1971. Har du tips, eller en god historie knyttet til Skipsrevyen, så del gjerne med oss.

Skipsrevyen nr. 2/19971: Kysttankeren «Esso Valløy» – Transporterer varm asfalt for Norske Esso

A/S Norske Esso overtok tidligere i høst M/T «Esso Valløy» fra A/S Seutelvens Verksted i Fredrikstad. Dette var nest siste skipslevering fra dette verkstedet som fra årsskiftet skal bortleies til Fredrikstad Mek. Verksted for produksjon av bl.a. seksjoner for FMV`s nybygg. Siste levering fra Seutelven er en LPG-carrier som utrustes ved Moss Verft. «Esso Valløy» var Seutelvens byggnr. 100.

Skipet er på ca. 1445 t.dw. og 499 br.t., mens det totale lastevolumet er på ca. 1750 kbm. Kysttankeren er spesialbygget for frakt av asfalt fra Esso`s raffinerier på Valløy og i Kalundborg til Norske Esso`s kunder og lageranlegg langs norskekysten. Tankeren har klasse i Det Norske Veritas + 1A1 Is C EO tankskip for oljelast og asfalt ved 170 grader C, er således isforsterket og tilfredsstiller Skipskontrollens regler for europeisk fart. Skipet kan også frakte vanlig clean og dirty petroleums-produkt.

Fakta og historie

Fartøy: «Esso Valløy»
Rederi: Esso Norge AS
Verft: Seutelvens Mek. Verksted (skrog)
Verft: Fredriksstad Mek. Verksted (utrustning)
Lengde: 73,5 m
Bredde: 12,22 m
Dypgående: 3,45 m
Fart: 12 knop
Bruttotonnasje: 528
Nettotonnasje: 350
Dødvekt: 1463

1971: A/S Petrolea,
1975: A/S Norske Esso,
1993: Esso Norge A/S,
1994: ommålt: Brutto:1.171 tonn. NET:351 tonn
1975: P/R för Bitfjord(TSA Tanker Sh.A/B) Skärhamn, Sverige, skiftet navn til «Bitfjord»
1995: P/R för Bitfjord(Tarbit Shipping A/B)Skärhamn, Sverige
2008: Orion Shipping A/B(Tarbit Shipping A/B) Skärhamn, Sverige
2011: Ukjent eier, Russland. Skiftet navn til «Aleksandr Glukhov»
2012: Still in service/Fremdeles i fart
(Kilder: sjohistorie.no og Skipsrevyen)

Under konstruksjonen av skipet har man forsøkt å finne frem til en “paragrafskipstype” som vil være hensiktsmessig for føring av asfalt langs norskekysten. Skrogkonstruksjonen er basert på de  erfaringer selskapet har hatt med føring av varm asfalt i mindre konvensjonelle kysttankbåter. Man har her lagt stor vekt på sikker drift og gode manøvreringsegenskaper, og ved valg av maskineri og utstyr har man tatt sikte på å få et fartøy med evnen til å ta seg frem under vanskelig forhold i kystfarten. En nærmere beskrivelse viser at skipet er utstyrt med i alt 11 lastetanker hvorav 9 tanker kan føre ca. 1480 kbm asfalt.

Dimensjoner:
Lengde o.a. 73,5 m.
Bredde 12,2 m.
Dypg. 3,45 m.

Skipet har gjennomgående dekk med shelterdekk, bakk og poop. Innredning og fremdriftsmaskineri er plassert akter, og i mellomdekksrommet er det plass for pumperom , rørledninger, ventiler og ballasttanker. Skipet kan føre ca. 585 kbm ren ballast, og disse tankene er ikke tilknyttet skipets lasteoljesystem for å unngå å få vann i de varme asfalttankene og for å minske risikoen for oljeforurensninger. Skroget har pæreformet baug, og farten er ca. 12 knop.

Fremdriftsmaskineriet består av en 4-takts, 8-sylindret , enkeltvirkende MaK dieselmotor som utvikler 1600 HK ved 375 o/min., propellen er 4-bladet Hjelset vri-propell, og skioet har en Brunvoll styrepropell med en effekt på 250 HK.

Hjelpemaskineriet består av to svenske dieselmotorer, hver på 210 HK v/1800 o/min., og generatorer 100 kVA, 380/220 volt. Motorene driver, via fraslagbare koblinger og totrinns gear, to skruepumper for 170 grader C asfalt. Lasteoljesystemet er arrangert for lasting/lossing av to forskjellige produkter samtidig.

På grunn av den last som M/T «Esso Valløy» skal føre, er skipet utstyrt med et spesielt oppvarmingssystem i tankene. Fra to spesialkjeler, såkalte hetoljegeneratorer, type Thermopak 1000 U, sirkuleres varm olje gjennom et rørsystem (coiler) i bunnen av hver tank og en hengende rørspiral midt i tanken. Kjelene er kompaktbyggede, helautomatiske enheter med oljebrenner og sirkulasjonspumpe, alt plassert i maskinrommet. Systemets ekspansjonstank ligger på dekk i akterkant av skorsteinen.

Varmemediet er en mineralolje, som sirkuleres med tur/returtemperaturer på henholdsvis 280 og 240 grader C. Ved full last er varmetapet beregnet til ca. 1,2 mill kcal/h. Samlet varmeytelse fra kjelene er maks. 2 mill. kcal/h. Hvis asfalttemperaturen skulle synke ved feil på anlegget, vil denne overkapasitet gjøre det mulig å heve temperaturen igjen på rimelig tid.

Verftet

Seutelvens Mekaniske verksted ble etablert i 1917 og var da eneste skipsbyggeri ved Seutelven i Fredrikstad kommune.

Opprinnelig var verkstedet et allsidig verksted innen industri og anlegg, men spesialiserte seg som skipsverft etter den andre verdenskrig.

Rundt 1970 arbeidet det ca. 100 mann ved Seutelven og virksomheten var under ekspansjon. Blant annet ble en ny verksted- og kontorbygning satt opp. Med MT «Esso Valløy» i 1971 var det imidlertid slutt og verkstedet ble overtatt av Ing. F. Selmer for 6,8 mill kroner. Arbeidsstokken krympet til 15 mann. (Kilder: wikipedia og Skipsrevyen)

På samme måte er lasteledninger og -pumper  “tracet” med hetolje, slik at disse kan varmes før drift. I tillegg til dette blir spylevann for rengjøring av tankene også oppvarmet ved hjelp av hetolje, gjennom en Butterworth heater. Oljen sirkuleres gjennom coilene med et trykkfall på 1-2 kg/cm2. Dette tall illustrerer anleggets store fordel sammenlignet med et dampanlegg. De velkjente problemer med matevanns-beredning, og vedlikehold av kondenspotter er eliminert, og man kan se helt bort fra korrosjon i kjel og røropplegg. Hetoljenlegget er følgelig et driftssikkert anlegg med enkelt vedlikehold.

Innredningen består av 10 en-manns-lugarer og 2 to-manns-lugarer, alle med separat wc og dusj. For å lette manøvreringen under trange havneforhold er broen løftet ett dekk høyere enn normalt, og hele broen er lukket og går fra borde til borde. Manøvreringskonsoller i dobbel utgave er plassert på hver side for å lette manøvreringen til og fra kai, det hele levert av Electromarin A/S, Porsgrunn. 

Navigasjonsutstyret omfatter radiotelefon, VHF, Decca radar, ekkolodd, gyrokompass med selvstyrer og Decca Navigator.

M/T «Esso Valløy» er det tredje skipet som A/S Norske Esso har overtatt i den senere tid, og erfaringene fra de to foregående skip har vært meget gode. Besetningen er på 9 mann.