Gå til innhold
Annonse
Foto: Kystrederiene
Foto: Kystrederiene

Organisasjonen Kystrederiene er positive til handlingsplanen for grønn skipsfart som ble lagt frem torsdag. 

Annonse

- Vi opplever at næringen er blitt hørt og ser frem til å gå i dialog med regjering rundt konkrete tiltak. Tiltak som støtter opp om handlingsplanen slik at det kan bli bevilget nødvendige virkemiddel allerede i statsbudsjett 2020, er viktig for en rask fornyelse av nærskipsfarten, uttaler Tor Arne Borge administrerende direktør i Kystrederiene overfor Skipsrevyen.

Regjeringen sier de vil halvere utslippene fra sjøfart og fiske innen 2030. 

I handlingsplanen skriver de blant annet at de vil simulere til økt etterspørsel etter grønne transportløsninger til sjøs. Regjeringen vil invitere næringen til å drøfte en mulig intensjonsavtale om miljøvennlig flåtefornyelse for lasteskip.

Annonse