Gå til innhold
Annonse
Ungdom vender tilbake til maritime utdanninger. Illustrasjonsfoto: Thomas Olsson
Ungdom vender tilbake til maritime utdanninger. Illustrasjonsfoto: Thomas Olsson

Søkertallene til maritime fag på videregående skole har steget med 20 prosent fra i fjor til i år.

Annonse

Søkertallene for videregående opplæring er klare, og viser at langt flere ungdommer vil til sjøs. Fra i fjor til i år økte antallet søkere til VG2 maritime fag fra 526 til 630, noe som tilsvarer en økning på 20 prosent. VG2 Maritime fag legger grunnlaget for læretid som matros og motormann.

– Disse tallene gjør meg veldig glad og viser at ungdom har fått med seg at det finnes spennende og varierte jobber til sjøs, sier Ivar Engan, leder av Maritimt Forum.

Maritime fag har hatt noe nedgang i søkertallene de siste årene, samtidig som pilene har pekt oppover i næringen. Engan peker på nyskapende rekrutteringsarbeid som en del av forklaringen.

 Ivar Engan, leder av Maritimt Forum, er glad for at unge er på vei tilbake til maritim næring. Foto: Maritimt Forum.
Ivar Engan, leder av Maritimt Forum, er glad for at unge er på vei tilbake til maritim næring. Foto: Maritimt Forum.

– Sammen med Rederiforbundet har vi drevet et nyskapende rekrutteringsarbeid til maritim næring gjennom kampanjen Maritim Karriere. Her viser unge som jobber i maritim næring fram arbeidshverdagen sin til tusenvis av følgere på Snapchat hver eneste uke. Jeg tror dette kan ha hatt en positiv effekt, sier Engan.

Hovedmålet med kampanjen er å øke kjennskapen om maritim næring, utdannings- og yrkesmuligheter i næringen. Engan forteller at de også satser på å nå foreldre, rådgivere og befolkningen generelt gjennom både sosiale og tradisjonelle medier.

- Foreldre, lærere og voksne forbilder er viktige når unge skal velge sin vei i livet. Mange tror at det ikke lengre fins norske sjøfolk, men det stemmer ikke. En maritim karriere kan være alt fra matros til ingeniør, og du velge både praktisk og teoretisk utdanning. I maritim næring kan du jobbe i frisk sjøbris eller på kontor. Det finnes muligheter uansett hva du kan og liker, sier Engan. 

Søkertall VG2 Maritime Fag
Fylke Søkertall 2019 Søkertall 2020
Troms og Finnmark 56 80
Nordland 70 82
Trøndelag 44 68
Møre og Romsdal 119 148
Vestland 152 150
Rogaland 20 20
Agder 19 21
Vestfold og Telemark 29 42
Viken 12 15
Innlandet N/A N/A
Oslo 5 4
Totalt 526 630

 

Annonse