Gå til innhold
Annonse
Annonse

Havila Shipping ASA har inngått kontrakt med Havyard Leirvik om bygging av ytterlige et IRM fartøy av typen Havyard 855. Skipet er utviklet av Havyard Maritime i nært samarbeid med Havila Shipping ASA.

Fartøyer er 97,5 m langt med en breidde på 19,8 m. For å imøtekomme
fremtiden strenge krav innen komfort og miljø, har fartøyet blant annet DP 2, katalysatorer og clean design klasse. Skipet leveres sommeren 2010, og har en kontraktspris på ca NOK 700 mill, inkludert rederileveranser som blant annet kran.

Annonse