Gå til innhold

Kleven inngår rekordstor kontrakt med Østensjø

Kleven har inngått kontrakt med Østensjø Rederi i Haugesund om bygging av eit 150 meter langt offshore konstruksjonsfartøy. Kontrakten har en verdi på ca 1,4 milliarder kroner, og er dermed den største enkeltkontrakten konsernet har inngått noen gang.

Det svært avanserte fartøyet av typen SALT 304 OCV skal blant annet utstyrest med en 400-tonnskran og en 70-tonnskran, tårn for handtering av utstyr som skal settest ned på havbunnen og karusell for rørlegging.

- Det er veldig hyggelig for Østensjø Rederi å kunne bygge dette skipet i Norge. Vi har hatt gode erfaringer med Kleven tidlegere, så vi ser fram til å fortsette samarbeidet med de. Vi ser på Kleven som en svært kompetent og innovativ skipsbygger, seier Johan Rokstad, administrerende direktør i Østensjø Rederi.

- Det er svært kjekt å kunne ønske Østensjø velkommen tilbake til Kleven-systemet, ti år etter at vi leverte båt til de sist, sier Ståle Rasmussen, konsernsjef i Kleven.

- Det er tøff internasjonal konkurranse om nybyggingsoppdragene, og vi er glad for at vi vinner frem i konkurransen om å bygge dette særdeles avanserte fartøyet. Vi har investert mye de siste årene for å sikre fortsatt skipsbygging ved verftene våre, og deler av dette fartøyet vil bli produsert på den nye automatiserte robotsveiselinjen som blir tatt i bruk i disse dager, seier Rasmussen.

Fartøyet skal leverest fra Kleven Verft i første kvartal 2016, og går da ut i et langtidsoppdrag for DeepOcean. Fartøyet blir en nøkkel i styrkingen og utvidelsen av DeepOcean sitt eksisterende tjenestetilbud innenfor SURFsegmentet (Subsea Umbilicals, Risers og Flowlines) i et utvidet Nordsjø‐område.

- Når vi nå ekspanderer inn i SURF‐segmentet som en ledende leverandør, så gjør vi dette med stor selvtillit. DeepOcean har en etablert erfaring som leverandør av subsea installasjonsprosjekter fra før, inkludert installasjon av strukturer, kabler, umbilical og fleksible risere. Tilføyelsen av SURF installasjonsfartøyet gir oss muligheten til å betjene våre kunder som en hovedleverandør, samt at vi kan oppnå en kommersiell gevinst ved å kunne kople større deler av vårt tjenestespekter sammen til én helhetlig løsning. Vi er den ledende leverandøren av IMR‐tjenester i denne regionen, og vi har inngående kunnskap om undervannsinfrastrukturene her. Vi ser en trend mot at større og mer komplekse produksjonsanlegg blir installert på havbunnen, og et økende antall tilknytninger og utskiftings‐ og oppgraderingsprosjekter på en aldrende undervannsinfrastruktur. Dette krever større fartøy, og jeg tror timingen fra vår side er riktig, sier Mads Bårdsen, president i DeepOcean AS.

Fartøyet er spesielt utviklet og utstyrt for å betjene markedet i Nordsjøen og nærliggende områder, og leveres med det miljøvennlige fremdriftskontrollsystemet Siemens BlueDrive +C og DP3 posisjoneringssystem. Installasjonsutstyret inkluderer et 150 tonn vertikalt kabelleggesystem (VLS), en 3000 tonn karusell under dekk og en aktiv hiv kompensert (AHC) 400 tonn hovedkrane med utvidet løfteradius og som vil kunne løfte 600 tonn i dobbelt fall. Totalt 140 personer vil kunne innkvarteres ombord.

Kleven har nå 13 fartøy i ordreboken, til en samlet verdi av ca. 7,9 milliarder kroner.