Gå til innhold
Alf Tore Sørheim, underdirektør beredskap og inspeksjon, Sjøfartsdirektoratet. Foto: Sjøfartsdirektoratet
Alf Tore Sørheim, underdirektør beredskap og inspeksjon, Sjøfartsdirektoratet. Foto: Sjøfartsdirektoratet

I disse dager er havnestatssamarbeidet Paris MoU i ferd med å avslutte årets konsentrerte inspeksjonskampanje, som er en del av de ordinære inspeksjonene medlemslandene foretar. 

Alf Tore Sørheim, underdirektør inspeksjon og beredskap i Sjøfartsdirektoratet forklarer at inspeksjonskampanjen som har foregått i høst, en såkalt kosentrert inspeksjonskampanje (CIC), gjennomføres hver høst med ulike fokusområder.

Denne kampanjen er uavhengig av Paris MoUs rangering av hvite, grå og svarte flagg, men utføres ved hjelp av en ekstra sjekkliste på ordinære inspeksjonsbesøk i perioden 1. september - 30.november. Likevel, en tilbakeholdelse i forbindelse med CIC vil også telle som en tilbakeholdelse på rangeringen over kvalitetsflagg.

Les også: Norge holder seg i toppen av den hvite listen

I år har fokusområdet vært på Maritime Labour Convention, og resultatet vil publiseres i en egen rapport i løpet av neste år.

I 2017 vil inspektørene ha med seg sjekklister for navigasjonssikkerhet. -Sjekklistene er ikke klare, men forhold som kart, ruteplanlegging, brovakthold, utkikk og generelt navigasjonsutstyr og familiarisering rundt dette vil være aktuelle områder, sier Sørheim til skipsrevyen.no.

Oppfølgingskampanje

Sikker navigasjon var tema også i 2008. Neste års kampanje blir en oppfølging av resultatene dengang.

- Det ble gitt en god del pålegg og mangler relatert til kart og nautiske publikasjoner var størst, og man så den gang klart at næringen hadde forbedringspotensialer. En sa den gangen at port state control måtte fortsette å ha fokus på temaet, samt gjennomføre en ny runde med CIC for å seinere kunne avdekke hvorvidt man har blitt bedre. Det er det som nå gjøres, sier Sørheim.

Sørheim kan også fortelle at Norge gjorde det relativt bra i 2008. - For Norge sin del ble det inspisert 181 norskflaggede skip i perioden. Av disse ble ett skip tilbakeholdt med bakgrunn i forhold rettet mot kampanjen, sier Sørheim avslutningsvis.