Gå til innhold
Ingen av Kystrutens skip blir klare til oppstart. Foto: Havila.
Ingen av Kystrutens skip blir klare til oppstart. Foto: Havila.

Ingen av Kystrutens skip blir klare til oppstart 1. januar 2021.

Per Sævik har hele tiden vært klokkeklar på at han stiller med fire skip som avtalt når konsesjonsperioden for Kystruten inntreffer med oppstart den 1. januar 2021. Nå viser det seg at ingen av Kystrutens skip blir ferdige til oppstartsdatoen. De to skipene som har kommet lengst ligger fortsatt på verftet i Tersan i Tyrkia. De to siste skal også bygges der, etter at det spanske verftet som skulle ha bygget dem måtte kaste inn kortene. De blir tidligst ferdig om ett års tid.

Har leid inn to skip

Sævik bekrefter til NRK at han har leid inn to skip til å trafikkere Kystruten til oppstartstidspunktet. Samferdselsdepartementet har under den foreliggende koronasituasjonen godkjent en søknad fra Havila som skal drifte skipene at det er tilstrekkelig å starte med to skip. 

– Det har vært noen hindringer her vi ikke kunne forutse. Framdrifta på verftet har vært, og er fortsatt preget av koronasituasjonen, sier administrerende direktør Arild Myrvoll i Havila til NRK.

Myrvoll sier at koronapandemien gjør det krevende å forutse hvordan ruten mellom Bergen og Kirkenes skal seiles fra nyttår.

– I dag blir det seilt med redusert kapasitet. Vi vil følge utviklinga framover. Slik vi vurderer det, er det ikke sikkert det er behov for å øke kapasiteten.

Har hatt uflaks

– Men nå skal jeg selv til Tyrkia om halvannen uke. Da får jeg en grundig gjennomgang, og vil ha klarere oversikt over situasjonen.

– Dere har hatt uflaks med omstendighetene?

– Ja, det kan du trygt si. Det har vært noen hindringer. Men jeg et trygg på at det blir bra til slutt, sier Myrvoll til NRK

Ifølge den nye avtalen skal staten betale om lag 8 milliarder kroner til Hurtigruten og Havila over ti år for å sikre avganger med daglig stopp i 34 havner mellom Bergen og Kirkenes året igjennom. Samferdselsdepartementets pressevakt opplyser at regjeringen har godkjent en søknad fra Havila om å benytte to erstatningsfartøy i 2021.

– Etterspørselssituasjonen på kystruten er imidlertid svært usikker for tiden og behovet for kapasitet ved oppstart av ny kontrakt 1. januar 2021 er under evaluering, opplyser Samferdselsdepartementet

Statssekretær John-Ragnar Aarset (H) sier de er i tett dialog med både Havila og Hurtigruten.

– Byggingen av Havilas nye skip er påvirket av koronakrisen. Det er imidlertid for tidlig å si noe om konsekvensene av dette. Departementet forventer at Havila vil levere et tilfredsstillende tilbud som ny aktør på kystruten, sier Aarset.