Gå til innhold
Stridens kjerne: Det nye kystforskningsfartøyet til Havforskningsinstituttet. Illustrasjon: LMG Marine
Stridens kjerne: Det nye kystforskningsfartøyet til Havforskningsinstituttet. Illustrasjon: LMG Marine

I etterkant av at Havforskningsinstuttet tildelte nybyggingkontrakten for et nytt fartøy til et nederlandsk verft er det dukket opp en debatt i Skipsrevyens magasin.  

 
Bør myndighetene hindre at stimuleringskontrakter havner i utlandet?
Ja
Nei
Vet ikke
 
 
 
 
 
 
Created with Quiz Maker

Skipsrevyens redaktør, Gustav-Erik Blaalid skrev i sin leder at “saken viser nok en gang at HI ikke er en troverdig og kompetent aktør når de skal ut i ukjent farvann som det å bygge båt faktisk er.”

Dette tilbakeviste Havforskningsinstuttets direktør og rederisjef og mener Blaalid prater tull: “Dersom redaktør Gustav-Erik Blaalid vet hva man skal gjøre for å ende opp med «garantert norsk» i en EU-EØS-konkurranse, så ville vi satt stor pris på om han delte denne kunnskapen med oss.“

Hugo Strand, som er styreleder i bransjeorganisasjonen Norske Skipsverft, mente på sin side at HI kunne ha godt av å lytte til kritikken: “Det er ikke vanskelig å være enig i bl.a. redaktør Blaalid sin beske kritikk av HI i denne saken, og sett i lys av HIs historikk med offentlige anskaffelser det siste 10-året bør kanskje andre få håndtere dette enn HI i framtiden. “

Men hva mener du? 

Ønsker du å bidra i debatten? Send ditt leserinnlegg til redaksjon@skipsrevyen.no