Gå til innhold

Hurtigruten kutter alle seilinger sør for Bodø

Hurtigruten skal fremover bare seile nord for Bodø. Foto: Gustav-Erik Blaalid
Hurtigruten skal fremover bare seile nord for Bodø. Foto: Gustav-Erik Blaalid

Samferdselsdepartementet ba mandag Hurtigruten om at de to skipene i drift på kystruten fremover kun skal seile strekningen Bodø-Kirkenes-Bodø.

- Hurtigruten er viktig for lokalsamfunnene langs kysten, spesielt lengst nord i landet. Dette er ikke ønskelig for noen parter, og jeg skulle gjerne sett at vi kunne fortsette med normal drift på kystruten med daglige havneanløp mellom Bergen og Kirkenes. Dessverre har vi nå en utfordrende situasjon som gjør det nødvendig med endringer i ruten. Vi har valgt å prioritere områdene med begrensede alternativer for transport av gods og distansepassasjerer, og sikre hyppigere anløp ved de nordligste havnene, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide i en pressemelding.

- Mange er opptatt av Kystruten, og jeg har fått mange innspill om utfordringer knyttet til at driften er redusert på grunn av Covid19. Nord-Norge, og da særlig nord for Bodø, er spesielt avhengig av Kystruten for frakt av både passasjerer og gods. Sesongen vi nå går inn i, med fare for vinterstengte veier, gir økt behov for at sjøveien er et reelt alternativ, og vi har derfor konkludert med at det er viktig med økt tilbud på Kystruten i nord, uttaler Hareide.

- Kysten må protestere

Koronapandemien og reiserestriksjonene har tatt bort store deler av inntektsgrunnlaget til Hurtigruten. Siden begynnelsen av oktober har rederiet derfor seilt med kun to skip på strekningen Bergen-Kirkenes-Bergen. Fra henholdsvis 24. og 27. oktober vil skipene betjene strekningen Bodø-Kirkenes-Bodø. Ordningen gjelder til noe annet er bestemt.

Havnesjef og daglig leder Fredrik Finne i Ørnes havn forteller at han fikk hakeslepp da han leste at Hurtigruten ikke lenger skal trafikkere noen havner sør for Bodø.

– Den er komplette galskap. Kysten må protestere, sier han til NRK.

Pressevakt Øystein Knoph i Hurtigruten ser at kuttene får konsekvenser.

– Vi har nettopp fått denne beskjeden fra departementet. Når vi har alle detaljer på plass, vil vi starte arbeidet med å kontakte passasjerer og godskunder som blir berørt av endringene, sier han til NRK.