Gå til innhold
Video: Forsvaret

Sjøforsvarets Minedykkerkommando har fjernet alle torpedoene fra KNM «Helge Ingstad». Torsdag ettermiddag ble rundt halvparten av dem detonert i Hjeltefjorden. Resterende skal detoneres på et senere tidspunkt.

Etter sammenstøtet mellom KNM «Helge Ingstad» og tankskipet «Sola T.S», 8. november 2018 i Hjeltefjorden utenfor Bergen, sank etter hvert fregatten. Torpedoene har nå ligget lenge under vann og batteriene er skadet, heter det i en pressemelding.

– De sjøvannsaktiverte batteriene i torpedoene kan reagere i kontakt med luft og forårsake brann og helseskadelig røyk. Derfor ønsker vi å være føre var. Selve eksplosivene anser vi som stabile, sier sjef Minedykkerkommandoen (MDK), orlogskaptein Bengt Berdal.

Risikoen for personell ble vurdert av Sjøforsvaret og Forsvarsmateriell til å være for stor dersom torpedoene skulle blitt brakt til land for reparasjon.

Sjef Minedykkerkommandoen (MDK), orlogskaptein Bengt Berdal Foto: Forsvaret
Sjef Minedykkerkommandoen (MDK), orlogskaptein Bengt Berdal Foto: Forsvaret

– Det er knyttet usikkerhet og risiko til håndtering av skadet ammunisjon. I dette tilfellet er hensynet til personellsikkerhet vektet høyere enn gevinstene ved en videre håndtering av torpedoene. Ut fra grundige faglige vurderinger av tilstand og alternativer ble det besluttet å detonere torpedoene, sier Berdal.

Minedykkerkommandoen består av spesialtrente eksplosivryddere og er Forsvarets ressurs for å håndtere sjøminer, samt all ammunisjon og terrorbomber i det maritime domenet. Det er foretatt grundige vurderinger og forberedelser for at dette blir gjort på en trygg måte.

– Alle dykking- og eksplosivsoppdrag vi foretar oss krever detaljert planlegging og grundige forberedelser. Vi må kunne løse de oppdrag vi blir gitt, samtidig som vi må sørge for så lav risiko som mulig, for våre dykkere, andre som ferdes i området, maritimt liv, miljø, og materiell, sier Berdal.

Fakta om operasjonen

  • Rundt halvparten av torpedoene ble torsdag ettermiddag detonert i Hjeltefjorden utenfor Bergen. Resterende torpedoer detoneres på et senere tidspunkt.
  • Forsvaret vil ikke oppgi hvor mange torpedoer det er snakk om da det vil avsløre en viktig militær kapasitet for våre fregatter, og er derfor gradert informasjon.
  • Den totale kostnaden for anskaffelsen av torpedoene som detoneres vil ikke bli frigitt, da det vil kunne si hvor mange torpedoer fregatten var utrustet med.
  • Torpedoer er et fryktet våpen i en sjømilitær kontekst. Disse brukes til å ta ut ubåter og andre overflatefartøy. Normalt vil en forsøke å sprenge torpedoen like under kjølen på overflatefartøy, slik at skipet synker fort.

Forsvaret har innhentet vurderinger og råd fra Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI), Fiskeridirektoratet, Havforskningsinstituttet, Kystverket, og andre instanser for å ivareta miljøhensyn. Miljødirektoratet har innvilget søknad til tiltaket.

Øvrig ammunisjon som fortsatt er om bord «Helge Ingstad» skal også ut av fregatten. Det gjøres fortløpende vurderinger på hva som kan og bør hentes ut før hevingen, og hva som kan vente til fregatten er transportert til Haakonsvern. Vurderingen for å hente ut ammunisjonen før hevingen baseres på å redusere risiko til hevingsarbeidet, og behovet for sikringstiltak i senere faser av operasjonen.