Gå til innhold
Annonse

Havila Shipping og Metizoft inngår lokalt samarbeid

Sertifisert HazMat Expert og IHM-inspektør Fredrik Muren (bildet) var nylig om bord et av Havila sine fartøy og gjennomførte full inspeksjon. Nå venter inspeksjoner på resten av Havilas flåte på 23 skip. Foto: Metizoft
Sertifisert HazMat Expert og IHM-inspektør Fredrik Muren (bildet) var nylig om bord et av Havila sine fartøy og gjennomførte full inspeksjon. Nå venter inspeksjoner på resten av Havilas flåte på 23 skip. Foto: Metizoft

Havila Shipping ASA og Metizoft AS har inngått en rammeavtale for inspeksjoner og oppdatering av IHM, Inventory of Hazardous Materials.

Annonse

Havila Shipping ASA har valgt den lokale aktøren Metizoft AS for å gjennomføre IHM-inspeksjoner og oppdatering av IHM for sine fartøy. I disse korona-tider er det veldig gledelig for Metizoft å kunne inngå en slik kontrakt med sin «nabo» på Mjølstadneset. 

- Frå 31. des. 2020 må alle fartøy  som anløper EU-hamn ha ein oppdatert og vedlikeholdt IHM på plass. Vi har vurdert marknaden og finn at det er  Metizoft som har beste løysinga.  Dei er også den leverandøren som har holdt på lengst med dette. Ved å bruke dei på vedlikehald av IHM kan mannskapet om bord våre fartøy ha fokus på båtdrift, i vissheit om at regelverket er ivaretatt til ei kvar tid. Vi ser elles verdien av at Metizoft ligg «rett over gata». Då er veien kort for begge om der skulle være noko å diskutere, -seier Sveinung Gjelseth, teknisk inpsektør i Havila Shipping i en pressemelding.

Metizoft er allerede i gang med å inspisere Havila-fartøy, så kontrakten bidrar dermed til å holde aktiviteten på et visst nivå. Metizoft har de siste årene bygd opp et team på 10 IHM-inspektører stasjonert på Mjølstadneset. 

Sertifisert HazMat Expert og IHM-inspektør Fredrik Muren (bildet) var nylig om bord et av Havila sine fartøy og gjennomførte full inspeksjon. Nå venter inspeksjoner på resten av Havilas flåte på 23 skip.

- Å få til avtaler med lokale redere i disse korona-tider er svært kjærkomment. Det er viktig å spille på lag der det er mulig. Norge er vårt kjernemarked og det jobbes kontinuerlig med å tilby vår bistand til norske redere, sier Øyvind Sundgot, Markedssjef i Metizoft AS.

Annonse