Gå til innhold

Havforskningsinstituttet utvider kystreferanseflåten

Havforskningsinstuttet utvider kystreferanseflåten med nye fartøy. Foto: Havforskningsinstituttet
Havforskningsinstuttet utvider kystreferanseflåten med nye fartøy. Foto: Havforskningsinstituttet

Havforskningsinstituttet ønsker å fornye sin kystreferanseflåte for en ny periode ved leie av 17 fartøy i fire år.

Referanseflåten er en utvalgt gruppe norske fiskefartøy som, mot økonomisk kompensasjon, gir Havforskningsinstituttet inngående informasjon fra sine enkeltfangster og sin generelle fiskeriaktivitet. Det tilstrebes å ha med fartøy med driftsmønster som er representativt for vedkommende fartøygruppe.

- Den består av både en havgående referanseflåte og en kystreferanseflåte med mindre fartøy, hovedsakelig med lengde under 16 meter, og er ellers sammensatt slik at instituttet er sikret å motta bered informasjon om norske fiskerier, opplyser Tom Williams ved Havforskningsinsituttet til Skipsrevyen.

Kystreferanseflåten skal fornyes med 14 fiskefartøy som fisker med enten garn, line eller snurrevad, og tre reketrålere. 

Kontraktsperioden for de nye fartøyene går fra 2018 til 2022. Konkurransen er kunngjort på Doffin.

Prøvetaking og bearbeiding av innsamlede data foregår etter samme prosedyrer som på Havforskningsinstituttets egne forskningsfartøy. Mannskapet om bord i fartøyene skal foreta prøvetaking av egen fangst inkl. bifangst og utkast, gjennom hele året. Dette skal gjøres i henhold til bestemte prosedyrer. Data fra Referanseflåten skal styrke den forskningsbaserte forvaltningen av norske fiskerier, og bidra til å utvikle samarbeidet mellom fiskere og forskere i Norge.

Kystreferanseflåten

Kystreferanseflåten består av om lag 20 fartøy (hovedsakelig garnsjarker fra 9–15 m) som dekker fiskeaktiviteten langs hele kysten.

Ved fornyelse av flåten hvert fjerde år, blir fornyelsen kunngjort på Doffin, slik at alle fiskebåtredere får mulighet til å delta i konkurransen om å være med i referanseflåten.

Det etablerte systemet for prøvetaking og bearbeiding av innsamlede data i referanseflåten er tilnærmet likt det systemet som brukes på instituttets forskningsfartøy.

Landsdekkende samarbeid

Ved etablering av Referanseflåten ble det vektlagt å oppnå best mulig landsdekkende samarbeid i flåten. Prøvetaking og bearbeiding av innsamlede data foregår etter samme prosedyrer som på Havforskningsinstituttets egne forskningsfartøy. Mannskapet om bord i fartøyene skal foreta prøvetaking av egen fangst inkludert bifangst og utkast, gjennom hele året. Dette skal gjøres i henhold til bestemte prosedyrer.

Referanseflåten er en plattform for langsiktig innsamling av data fra norske kommersielle fiskerier som skal styrke den forskningsbaserte forvaltningen av norske fiskerier.

Slik ser referanseflåten ut i dag. Illustrasjon: Havforskningsinstituttet
Slik ser referanseflåten ut i dag. Illustrasjon: Havforskningsinstituttet