Gå til innhold

Havarirapporten etter at reketråleren «Synne» forliste er klar

Foto: J-A Rederiet
Foto: J-A Rederiet

Statens Havarikommisjon fastslår i en ny rapport at reketråleren «Synne» aldri skulle fått midlertidig seilingstillatelse, da de reiste fra verkstedsopphold i Hirtshals.

Det var fredag 12. juni 2020 ca. kl. 1355 at «Synne» forlot havnen i Hirtshals, Danmark etter verkstedsopphold.

Etter rundt 50 minutter seiling så skipperen at det kom vann inn på dekk fra lenseportene, og det ble observert vann i lasterommet. Skipperen styrte båten mot styrbord, opp mot vinden og fartøyet fikk da en styrbord slagside og rekka kom under vann. Dekselet til rekeluka var ikke terset og det kom mye vann ned i lasterommet.

Da rekeluka ble neddykket i vann var det ingen mulighet til å unngå forlis. Lukens plassering ved skutesiden, den lave karmhøyden og at den ikke var terset førte til vannfylling av lasterommet, og fartøyet forliste. De fiskerne om bord ble reddet i land.

Feilaktig dokumentasjon

Dokumentasjonsgrunnlaget for midlertidig seilingstillatelse var feilaktig og Sjøfartsdirektoratet var ikke blitt gjort kjent med de nye lukene da de vurderte fartøyets sjødyktighet. Dersom dokumentasjonsgrunnlaget hadde vært korrekt hadde ikke fartøyet fått midlertidig seilingstillatelse.

Foto: J-A Rederiet
Foto: J-A Rederiet

Fartøyets godkjente stabilitetsberegning var ikke i henhold til regelverkskrav. Samtidig mener havarikommisjonen at feilen ved stabilitetsberegningene svekket fartøyets sikkerhet og premissene for godkjennelse var derfor ikke tilstede.

Det er per i dag ingen krav som stilles til de som utfører stabilitetsberegninger og Sjøfartsdirektoratet gjennomfører ikke detaljert kontroll av beregningene. Havarikommisjonen mener på bakgrunn av undersøkelsen at barrierene for å forsikre seg om at fartøyets stabilitet oppfyller gjeldende krav bør styrkes.

De viser i stedet til rapporten etter forliset av «Fay»