Gå til innhold
Annonse
Statssekretør Atle Hamar i Klima- og miljødepartementet. Foto: Klima- og miljødepartementet
Statssekretør Atle Hamar i Klima- og miljødepartementet. Foto: Klima- og miljødepartementet

Regjeringens handlingsplan for grønn skipsfart ble lovet å bli lagt frem like før påske. Nå er målet før sommeren.

Annonse

Formålet med handlingsplanen er å samle og forsterke politikken for et grønt skifte i skipsfarten. Arbeidet med handlingsplanen koordineres med det pågående arbeidet med handlingsplaner for infrastruktur for alternative drivstoff og fossilfri kollektivtransport innen 2025.

- Regjeringen kommer med en ny miljøhandlingsplan for alle skip før påske i år, sa statssekretær Atle Hamar i Klima- og miljødepartementet under Maritime Battery Forum i Bergen i begynnelsen av mars.

Nå bekrefter han overfor Skipsrevyen at handlingsplanen er forsinket.

- I handlingsplanen går vi gjennom sju ulike fartøyskategorier og vurderer ulike tiltak for å redusere utslippene av klimagasser. Vi har mottatt mange innspill fra næringsliv og organisasjoner, og arbeidet har tatt lengre tid enn planlagt. Regjeringen legger nå opp til at handlingsplanen skal lanseres før sommeren, sier Hamar.

Teknologiansvarlig i miljøstiftelsen Zero, Marius Gjeset. Foto: Zero
Teknologiansvarlig i miljøstiftelsen Zero, Marius Gjeset. Foto: Zero

Ingen krise

- Selv om vi gjerne skulle sett at den var klar nå, så er en måned til eller fra ikke noen krise.

Det mener Marius Gjerset, teknologiansvarlig i miljøstiftelsen Zero.

- Det viktigste er at handlingsplanen blir god, og konkret på nye virkemidler for å sørge for at vi får til samme gode utvikling som det vi har klart på fergesiden, sier han til Skipsrevyen.

Gjerset peker på at den miljøvennlige utviklingen man har hatt i fergebransjen er på grunn av de virkemidlene og krav man har satt i offentlige anskaffelser. Det tilsvarende mener han man trenger i resten av den maritime sektoren.

- Regjeringen og stortinget har vært tydelig på at man skal halvere utslippene i maritim sektor innen 2030. Det skjer ikke med det tempoet som er nå. For at nye virkemidler skal kunne iverksettes, så må de få opp farten for å rekke det i denne stortingsperioden, mener han.

Annonse