Gå til innhold
- FrP sikrer norske lønns- og arbeidsvilkår på norsk sokkel og i norske farvann, sier Sivert Bjørnstad Foto: Lone Kjølsrud FrP
- FrP sikrer norske lønns- og arbeidsvilkår på norsk sokkel og i norske farvann, sier Sivert Bjørnstad Foto: Lone Kjølsrud FrP

Fremskrittparteit sikrer flertall for innføring av norske lønns- og arbeidsvilkår i norsk farvann og på sokkelen, og for opprettelse av en egen enhet som skal gjøre det enklere å gi oppdrag til norske verft. FrP fremmer også forslag om å styrke og lovfeste nettolønnsordningen.

Forslagene fremmes i forbindelse med behandlingen av den maritime stortingsmeldingen «Grønnere og smartere – morgendagens maritime næring», og følger opp enigheten til det maritime partssammensatte utvalget. 

- I en næring i krise er det viktig for oss å styrke rammebetingelsene og å sikre ro. Det partssammensatte utvalget har gjort en formidabel jobb med å arbeide frem en enighet om innføring av norske lønns- og arbeidsvilkår, og å styrke nettolønnsordningen. Vi ber derfor regjeringen levere på enigheten, i dialog med partene, sier næringspolitisk talsperson for FrP, Sivert Bjørnstad i en pressemelding. 

Stortingsrepresentant Bengt Rune Strifeldt. Foto: Bjørn Inge Bergestuen/Frp
Stortingsrepresentant Bengt Rune Strifeldt. Foto: Bjørn Inge Bergestuen/Frp

- Spørsmål om norske lønns- og arbeidsvilkår har vært svært betent. Vi berømmer partene for å ha kommet frem til en enighet, selv om vi forstår at det fremdeles gjenstår noe. Særlig gjelder dette på sokkelen, og her er det viktig at Norsk Olje og Gass kommer med, sier Bengt Rune Strifeldt, medlem av næringskomiteen for FrP.

- Dessverre står FrP foreløpig alene om å styrke nettolønnsordningen. Det har alltid vært vår fanesak. Det er ingen tvil om at ordningen har sikret norske sjøfolk jobber på norske skip. Det har vært altfor mye vinglekjøring med nettolønnsordningen i det siste, og den må nå i større grad lovfestes. For å gjøre norske sjøfolk mer konkurransedyktige må den også økes, hevder Strifeldt.

Ekspertenhet for offentlige anskaffelser

FrP har også sikret flertall for å opprette en egen ekspertenhet for offentlige anskaffelser. Formålet er å veilede aktører i hvordan handlingsrommet best kan utnyttes, for eksempel i forhold til EØS-avtalen.

- Regelverket for offentlige anskaffelser er for komplisert og man er redd for å komme på kant med EØS-regelverket. Oppdrag som kunne gått til norske verft går dermed til utenlandske. For eksempel gikk oppdraget om å bygge et nytt fartøy til Havforskningsinstituttet til et nederlandsk verft. Dette kunne gått til et norsk verft, og sikret mange arbeidsplasser i en næring i krise. Det kunne vært unngått hvis man hadde fått veiledning fra en ekspertenhet, avslutter Bjørnstad.